Budget 2019

Idag gäller det miljoner

Måndag 16 april – Stockholm, Vänersborg

Idag lade regeringen fram ”Vårbudget 2018” som består av två delar: den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten 2018. Den senare innehåller i huvudsak ett flertal förslag om förändringar i den av riksdagen redan godkända höstbudgeten som gäller det löpande året. Här återkommer formuleringen ”överenskommelse med Vänsterpartiet”. Vi vet att vår egen Ulla Andersson, Vänsterpartiets budgetförhandlare, har lyckats bra, många av Vänsterpartiets initiativ har landat väl hos regeringens förhandlare. Lite längre ner på den här sidan visas vilka frågor det gäller. (En annan sida visar ”vad som är vad” ifall det tycks vara svårt att hålla isär olika delar av budgetprocessen.)

Sedan finns riktlinjerna för ekonomiska politiken, vårpropositionen. Inga tvivel, det är här skillnaderna syns. Visserligen kommer Vänsterpartiet att finnas med och dela regeringens uppfattning om den fortsatta utvecklingen av ekonomin. Vänsterpartiet har dock på flera punkter velat gå längre, velat se tydligare besked, haft förväntningar på att andra åtgärder skulle föreslås för riksdagen.

Idag och under en tid framåt framgår detta säkerligen i media och på partiernas hemsidor.

Vill du veta mer om Vänsterpartiets syn på dagens förslag, på hela mandatperioden egentligen, vill du också ta del av vad Vänsterpartiet i sina förhandlingar med regeringen inte lyckades med, då bör du ta någon minut och se och lyssna på Ulla Andersson, som på morgonen talade vid en pressträff. Eller också tar du en titt på ett pressmeddelande där en sammanfattning finns. 

Här i Vänersborg är det annat som håller spänningen uppe. Marie Dahlins förslag om den sociala inkluderingspotten med 19,3 mkr hos kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna avstår denna summa i sina egna budgetförslag för 2019. Därutöver var kommunstyrelsens ordförande av den uppfattningen, att nämndernas verksamhet 2019 inte kan förvänta sig ökade anslag jämfört med 2018.

Alla förvaltningar har räknat och lämnat förslag till sina nämnder som genom ett politiskt beslut kan stoppa förvaltningarnas begäran eller också ställa sig bakom sina egna förvaltningar.

Byggnadsförvaltningen begär 0,5 mkr tillägg utöver ramen, nämnden sammanträder i morgon tisdag.

Socialförvaltningen begär 52, 5 mkr i tillägg utöver ramen, nämnden sammanträder på torsdag.

Samhällsbyggnadsnämnden begär 0,6 mkr tillägg utöver ramen, sammanträde också på torsdag.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår sin nämnd: ”Barn- och utbildningsnämnden begär 35 920 tkr i utökad budgetram.” nämnden möts på måndag nästa vecka.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår förändringar av verksamheten som sänker nämndens kostnader med 3,5 mkr. Nämnden behandlar förslaget nästa vecka måndag.

Sedan blir det budgetberedningens tur att fundera, tre dagar är bokade: 25 – 27 april.

Spännande dagar, ovissa utsikter. Och så var det ju en markering till som finns i allas almanackor: 9 september.

Dela den här sidan:

Kopiera länk