Budget 2019

Kommunstyrelsen idag – en sammanfattning

Gunnar Lidell var dagens ordförande, Marie Dahlin hade anmält förhinder.

I mycket snabb takt rapporterade samtliga fyra helägda bolag från bokslutet för 2017 och om läget ”just nu” och tankarna inför kommande verksamhet. Våra fyra bolag är: AB Vänersborgsbostäder, Fastighets AB, Hunnebergs Kungajaktsmuseum och Vattenpalatset AB. En kvart för var och en, då finns det knappt utrymme att komma med frågor, kan man tro. Kommunstyrelsens ledamöter ställer inte heller många frågor, det blev inga bekymmer. Det allmänna bostadsbolaget ABVB överlämnade ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2017, den lär väl också bli tillgänglig digitalt.

Efter fikapausen presenterade kommundirektören Pascal Tshibanda och redovisningschefen Kerstin Rosendahl kommunens årsredovisning och bokslut 2017. Dokumentet är ju ett uppslagsverk som måste studeras flera gånger. Här ännu en gång länken dit. Pascal och Kerstin pekade på det viktigaste i sina anföranden. Men en årsredovisning kan läsas på olika sätt. Det kommer att framgå i debatten i fullmäktige om två veckor.

Sista föredragning gällde ärendet ”utvidgning av verksamhetsområde för VA, vatten och spillvatten, etapp 8 norra Timmervik”. Ärendet bordlades i mars. Nu var VA-chefen Daniel Larsson och juristen Olof Petersson på plats och beslutet fattades enligt förslaget. En ledamot från Vänsterpartiet deltog inte i beslutet utan markerade att beslutet kunde ha inväntat en statlig utredning som laggs fram om några veckor.

I beslutsomgången gick det sedan undan. Två gånger fanns avvikande uppfattningar. Det var ledamoten Ola Wesley som yrkade bifall till två SD- motioner. Han motiverade inte men han lovade att göra så från talarstolen i kommunfullmäktige. Det blev inga omröstningar nu men i protokollet kommer att stå att kommunfullmäktige föreslås besluta avslag.

Ingenting utöver detta finns att berätta. Ett sammanträde som kändes som en pliktövning.

Men snart är det slut med lugna tider. Kommunstyrelsen och budgetberedningen inväntar förvaltningarnas och nämndernas reaktion på Marie Dahlins ramanvisningar för MRP 2019. En av de första att yttra sig är socialförvaltningen. På torsdag nästa vecka får vi se om socialnämnden godtar förvaltningens beslutsförslag. Istället för att visa hur man hanterar en neddragning med 9,1 miljoner begär förvaltningen en ramökning motsvarande 52,5 miljoner. Ord och inga visor ….

Kopiera länk