8 mars

Rossana Dinamarca talar på möte i samband med FN:s kvinnokonferens

Vänsterpartiets feministiska talesperson Rossana Dinamarca talade under internationella kvinnodagen på ett möte om hot och våld mot kvinnliga politiker i samband med FN:s kvinnokonferens i New York.

Hon lyfte i sitt tal sin egen erfarenhet av både utsattheten och hur rättssamhället svarat.

– Precis som i andra fall av våld mot kvinnor så handlar det om män som hatar kvinnor. Det här är ett hot mot demokratin och måste tas på allvar. Vi vet att 30 procent av yrkesverksamma kvinnliga journalister överväger att lämna yrket på grund av hoten och hatet. Också bland kvinnliga politiker ser vi att det är svårt att få dom att ta förtroendeuppdrag. Därför är det positivt att vi nu ser flera rättsfall och fällande domar.

Kopiera länk