årsmöte

Årsmötet – det viktigaste

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

Årsmötet beslutade att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Marianne Ramm valdes till ordförande och Lutz Rininsland till kassör. Årsmötet valde Stefan Kärvling, Kenneth Allblom, Kate Giaever, Ninja Balaj och Lena Larsson till ordinarie ledamöter. Monica Andersson, Eldbjörg Bryntesson och Eva Lindgren valdes till ersättare i styrelsen. Förslaget till verksamhetsplanen för 2018 godkändes av årsmötet.

Vid styrelsens konstituerande möte i direkt anslutning valdes Stefan Kärvling till sekreterare i lokalföreningen.

Tisdag 13 mars kallas lokalföreningens medlemmar till partiföreningsmöte. Torsdag 15 mars är det gruppmöte och onsdag 21 mars medlemsmöte.

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk