Gruppmöte

Kommunfullmäktige ställs in – men inte vårt gruppmöte

Nu kom beskedet – februarimöte för kommunfullmäktige är inställt, nästa sammanträde enligt plan först 28 mars. Vänsterpartiets gruppmöte dock enligt vår planering – måndag 12 februari med start 18:30. Två punkter behöver diskuteras:

  • Vilka synpunkter har Vänsterpartiet för ramsättningen för det fortsatta arbetet med MRP (mål- och resursplan) 2019? Nämndernas överläggningar under mars och april sker med utgångspunkt från kommunstyrelsens beslut 28 februari. Då bestäms vilka ramar, vilket utrymme, som nämnderna får för sin planering. Vårt parti som alla åtta andra partier har tid fram till onsdag i den kommande vecka att lämna besked.
  • För närvarande sker ett arbete i PFU (personal- och förhandlingsutskott) som gäller den politiska organisationen under nästa mandatperiod. Skall det ske förändringar för våra nämnder, styrelser och utskott? Nu finns flera tankar som alla partier bör ta ställning till.

Välkommen till gruppmötet! 

Längre fram i veckan har Vänsterpartiet ett medlemsmöte, torsdag 15 februari, med start 18:30. På medlemsmötet fastställer vi vår lista för kommunalvalet 9 september 2018.

Kopiera länk