Kunskapsförbundet

Är allt som det borde vara?

I slutet på januari kallar Kunskapsförbundet Väst till Kvalitetsstämman. En dag för presentationer, en dag för reflektioner.  Programmet talar om att ”framgångar och utmaningar” skall ”synliggöras”. Alla enheter – i tur och ordning Magnus Åbergsgymnasiet, Vuxenutbildningen, Birger Sjöberggymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet – får 50 minuter vardera under rubriken: ”Rektorer och andra ledare berättar om resultat och pågående utvecklingsarbete i sina verksamheter”.

Vid dessa ärliga kvalitetsstämmor samlas kring 100 personer, pedagoger, annan personal, men direktionens ledamöter har inte alltid hörsammat inbjudan i någon större utsträckning. Det är synd, eftersom dagen är ett utmärkt tillfälle till värdefulla samtal. Visserligen får direktionen, alltså de förtroendevalda politikerna från Trollhättan och Vänersborg, för det mesta bra underlag inför olika beslut, men på Kvalitetsstämman kan man tränga in bakom all statistik och formell rapportering. Ett underlag som är bra att ha läst ordentligt innan stämman är Kvalitetsrapporten.

Det finns utöver betygs- och examensresultat annat som ingår i begreppet kvalitet. Elevenkäter om trivsel, upplevelse av studiero och bemötande av kamrater och lärare är viktiga underlag. Det gäller också frågor om personalens trivsel. På stämman går det att föra samtal som kan förtydliga statistiken: Är verkligen allt som det borde vara? Rapporter om tystnadskulturen på så många arbetsplatser gör att det inte kan undvikas att ställa kritiska frågor även på Kunskapsförbundets kvalitetsstämma.

Direktionen inväntar några besked från de två medlemskommunerna. Framförallt är det beskedet om uppdragsavtalet för vuxenutbildningen 2018. Det borde hanteras bättre så att Kunskapsförbundet i tid kan planera för löpande verksamhet. Men visst har man kommit en bit på vägen, senast i februari bör beslut ha fattats. 2015 och 2016 var det framåt midsommar innan beskedet lämnades. Här är länken till ”Behovs- och konsekvensanalys inför beställning till Kunskapsförbundet Väst 2018”. Förmodligen kommer ärendet tämligen snart upp i kommunstyrelsen i Vänersborg.

En fråga som har väckt uppmärksamhet är direktionens tanke att gå vidare med ”sammanslagningen” av utbildningar som idag finns på två orter. Det måste vara av intresse att väga nackdelar och fördelar med att upprätthålla mycket små enheter på två orter eller att organisera utbildningen för större personal- och elevgrupper på endast en ort.

När frågan togs upp första gången strax innan årsskiftet, förklarade Vänsterpartiets ledamot från Vänersborg att koncentration av Vård- och omsorg till Nils Ericsonsgymnasiet kan godtas under förutsättning att eleverna i Vänersborg läsåret 2018/19 får slutföra sin utbildning i Vänersborg. I februari skall direktionen få veta hur konsekvensanalysen formuleras.

Kopiera länk