Bandy-VM 2019

Ser du skillnaden? Bandy-VM 2019

Bandy VM 2013 var en riktig folkfest i Vänersborg. IFK Vänersborg ansökte om att arrangera Bandy VM 2019. Konkurrens sägs det har funnits, men beskedet kom ganska omgående: Det blir Sverige, det blir Vänersborg och det blir inte bara A-gruppen utan A- och B- gruppen från 18 nationer.

Det är klart att IFK Vänersborg förväntar sig att kommunen ”ställer upp”. Det gör kommunen, det gör många av kommunens invånare, det var fantastiskt att se hur många frivilliga som medverkade 2013. Och det blev rejäla tillskott från ”kommunen”, mycket mer än det som man trodde sig ha gett klartecken till genom ett beslut i kommunstyrelsen.

Och nu är vi där igen. Idag fanns två förslag i kommunstyrelsen, förslag A och förslag B. Förslag A fick 7 röster, förslag B 8 röster. Det vinnande förslaget B från M, L och KD fick vid omröstningen stöd av V och SD. Förslag A förlorade, deras röster kommer från kommunledningens tre partier S, C och MP.

Här förslagen:

Punkt 1: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Bandy-VM 2019 arrangeras i Vänersborg. (Samma för A och B.)

Punkt 2: Kommunstyrelsen avsätter 400 tkr till IFK Vänersborg avseende kostnader för Bandy-VM 2019. Finansiering sker via Kommunstyrelsens förfogandeanslag. (A)

Punkt 2: Kommunstyrelsen avsätter 400 tkr till IFK Vänersborg för Bandy-VM 2019 för marknadsföring och för andra kostnader. Finansiering sker via Kommunstyrelsens förfogandeanslag. De 400 tkr förutsätts vara kommunens hela åtagande, samtliga övriga kostnader åligger IFK Vänersborg att finansiera. (B)

Punkt 3: Ett samarbetsavtal tillsammans med IFK Vänersborg arbetas fram och redovisas för kommunstyrelsen senast i mars 2018. (A)

Punkt 3: Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande att stadfästa kommunens engagemang i arrangemanget genom ett samarbetsavtal, vilket skall avrapporteras i kommunstyrelsen. (B)

Punkt 4: Kommunstyrelsen beslutar också att redovisning och avrapportering från Bandy-VM 2019 skall ske senast vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2019. (B) [Fanns inget förslag från A om avrapporteringen.]

Vänsterpartiet ställde under mötet följande frågor: Är det rätt uppfattat att skillnaden mellan dessa två förslag i huvudsak är, att förslag B avser att säga att kommunstyrelsens bidrag är lika med hela kommunens bidrag, medan förslag A uttryckligen betonar att detta är ett bidrag från kommunstyrelsen? Är innebörden av kommunledningens förslag: vad övriga nämnder och förvaltningar bidrar med kan inte ankomma på kommunstyrelsen att besluta om?

Såväl Marie Dahlin, S, som Gunnar Lidell, M, bekräftade att denna tolkning är korrekt.

Därefter röstade Vänsterpartiet på förslag B.

P.S.: Två dagar senare (fredag 10 november) kom lokaltidningen TTELA med två inlägg: Bandy-VM i Vänersborg hotat  och Kommunen backar från sina löften [inga länkar på det öppna nätet]. Det framkommer att det uppenbarligen har funnits samtal i förhand som IFK Vänersborg uppfattade som bindande försäkringar. Varken i kommunstyrelsens sammanträdesrum eller under ajourneringen har våra ledamöter fått höra detta.

Här reservationen i anslutningen till att beslutet fattades med en knapp majoritet.

 

Kopiera länk