Budgetberedningen på upploppet

Fredag 12 maj träffas enligt schemat budgetberedningen en sista gång. Därefter går kommunledningens förslag vidare, i första hand som information 16 maj till de fackliga organisationerna. Kommundirektören och facken träffas den 23 maj på nytt för MBL-förhandlingen. Sedan kommer förslaget till kommunstyrelsen 7 juni 2017, då som huvudförslag. Vilka andra yrkanden som lämnas återstår att se.

I årets budgetarbete fanns samtliga nio partier med runt bordet, fyra dock endast på insynsplatser. Dessutom fanns en överenskommelse om att alla partier eller partigrupper idag, 11 maj, skulle till ekonomikontoret skicka ett utkast över hur man tänker utforma sina yrkanden i kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet skickar in ett Utkast till Vänsterpartiets yrkande MRP 2018

Ett litet P.S. – vill man ha bakgrundsinformation över det allmänna ekonomiska läget för kommunerna, så finns det i Ekonomirapporten för maj 2017 som SKL presenterade igår. Här länken till avsnittet som beskriver kommunernas läge nu och den förväntade utvecklingen framöver.

Kategorier
Arkiv