Kommunpolitisk vardag

Frågan som stod i centrum i veckan gällde kommunens delaktighet i projektet Wargön Innovation. Om nu inte ett överklagande begärs, så borde det rulla på snabbt och den omstridda byggnationen av en industrihall på den stora tomten ute på f.d. Holmens industriområde stå klart nästa år.

Röstsiffrorna talade efter den långa debatten ett tydligt språk – 32:19. Samtidigt ska det betonas att ett flertal av ledamöterna som röstade emot ändå uttryckte sitt stöd för själva projektet. Och att några, som röstade för att ge uppdraget till vårt Fastighetsbolag, våndades länge innan slutomröstningen. Stefan Kärvling, Vänsterpartiet, redovisar i en blogg innan och ett annat inlägg efter fullmäktige vad som avgjorde för honom.

Nu går vi vidare – det duggar tätt med ett antal nyheter som var väntade och andra som överraskar.

Det finns ett samarbete mellan berörda kommuner och regionen kring problemet med slussarna i Göta Älv. Även om den tekniska livslängden på dessa sex slussar från Vänersborg och ner till Göteborg lär ge oss lite mer tid, till 2030 är det sagt, så måste ju ett beslut om ersättning komma inom något år. Det är jättestort projekt och finansieringen syns idag inte i någon av kalkylerna som staten lägger fram för trafik och infrastruktur. Dagens olycka vid den sjätte slussporten gör fler uppmärksamma på frågan om sjötransporter upp till Vänern.

Regionen lär ha kommit fram till att det inte håller med bara en ersättningslokal för alla sammanträden av regionfullmäktige under den tid som den fuktskadade sessionssalen i Vänersborg skall rivas och en ny lokal byggas. Istället vill man ordna fullmäktigemöten på olika orter i regionen. Vad detta i slutändan leder fram till, känns osäkert. Frågan om Vänersborg eller Göteborg är ingen ny fråga. I Vänersborg vill fullmäktiges ordförande skynda på processen, men det känns tveksamt om hans tanke att gå via gruppledarna för kommunens nio partier är ett framgångsrecept. Den avgörande frågan lokalt lyder ju: En ny sessionssal – rakt upp och ner? Eller en ny sal som kan vara konsertsal och ett ställe för sammanträden?

I socialnämnden har man inte kommit längre i veckan – Vänsterpartiet och några kollegor från andra partier vill ju få fram ett politiskt beslut i nämnden som ger förvaltningens personal och handläggarna i våra boenden för ensamkommande ungdomar något bättre arbetsro. Uppgiften att verkställa omflyttningar efter åldersuppskrivningar må vara lätt för den som bara sätter sin namnteckning på ett papper, men signalerna är tydliga här och överallt där avvägningar skall göras: följa regelverket rakt upp och ner eller ge utrymme för personalen att låta en humanitär grundsyn påverka arbetet och umgänget med unga människor som har sökt sin tillflykt i Sverige. I slutet på mars vill socialnämnden komma fram till ett beslut.

Kunskapsförbundet Väst, som ansvarar för den gymnasiala utbildningen och vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg, visar för första gången i sin årsredovisning och sitt bokslut positiva siffror (handlingen ligger för beslut i direktionen på tisdag). Äntligen på rätt köl, nu borde det vara lättare att få gehör i båda kommunerna för förbundets fortsatt växande behov av resursförstärkning. Utbildning sker i skollokaler med skolpersonal, fler ungdomar och fler vuxenstuderande kräver nya lokaler och fler lärare. Den ekvationen borde gå hem hos alla beslutsfattare, men vi vet från Vänersborg och från debatten kring grundskolans snarlika behov att vår kommunledning inte låtsas förstå.

På onsdag beslutar kommunstyrelsen om ramarna för det fortsatta budgetarbete inför 2018. Vi får avvakta beslutet, men det tycks vara så att nya besparingsdirektiv inte är aktuella. Det kan man tolka som att alla förstår att 2018, ja då är det val igen, och då ska man väl visa upp sin bättre sida.

Glädjande är att inte mindre än tre stora detaljplaner lämnas vidare till kommunfullmäktige för godkännande. Men vi saknar fortfarande helhetsbilden, riktlinjer för bostadsförsörjningen. Under varje mandatperiod skall sådana riktlinjer omprövas och beslutas på nytt. Den aktuella versionen i Vänersborg datumstämplades 2007.  För en tid sedan samtalade man i Vänersborg om strategin för kommunens bostadsbyggande. Minnesanteckningar från denna ”bostadsstrategiska dialog” mellan Vänersborgs kommun och representanter från Länsstyrelsen är läsvärda.

I morgon är det RÖD LÖRDAG – i solsken på gågatan …

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv