Kunskapsförbundet

Uppåt och framåt i Kunskapsförbundet

Kommunstyrelsen fick i veckan ta del av en ”Preliminär bokslutsrapport 2016”. På fjärde och femte bilden syns nämndernas nettokostnader och nämndernas utfall för 2016. Efter ”jättarna” socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ligger kommunstyrelsen på plats 3. Kommunstyrelsen? Vilka kostnader finns där? Vilken verksamhet ligger där? Storleken behöver förklaras: Dels finns under kommunstyrelsen anslaget till Räddningstjänsten med en nettokostnad på lite över 30 Mkr, dels Vänersborgs förbundsbidrag för gymnasieutbildningen och kostnaden för uppdraget för vuxenutbildningen, båda inom Kunskapsförbundet Väst – hela summan är 184,3 Mkr. Det blev även överskott med 8 Mkr på denna del av kommunstyrelsens anslag.

När ekonomichefen föredrog bokslutsrapporten, lämnades också en information som glädjer: För första gången under sina fyra år, sedan starten 2013, avslutar Kunskapsförbundet ett verksamhetsår utan att behöva redovisa underskott, det blev några miljoner över på rätt sidan av slutstrecket. Äntligen!

Överhuvudtaget tycks Kunskapsförbundet kunna glädja sig åt en rad positiva nyheter: 12 behöriga förstahandssökande till det Estetiska programmet med inriktning musik bör garantera att utbildning startar i Vänersborg hösten 2017. Det tillkommer fortfarande nya uppgifter i databasen från Fyrbodals antagningsenhet, den slutliga antagningen sker först i månadsskiftet juni/juli när grundskolorna har satt slutbetyg för eleverna i årskurs 9.

För vuxenutbildningen gäller att kommunstyrelsen i januari fattade beslut om vad som skall gälla för 2017: ”Kommunstyrelsen ställer sig bakom upprättat förslag till uppdragsavtal för vuxenutbildning 2017, daterat 2016-12-22. Totalt 27,8 Mkr.”

Positivt är framförallt att uppdraget nu kommer tidigare, det var vanligt att uppdragen lämnades formellt i stort sett när verksamhetsåret nästan hade kommit till avslutning. Det som behöver bli bättre är att kommunens politiker bör få en möjlighet att verkligen besluta om omfattning och inriktning av uppdraget. Även i år var det så att kommunstyrelsen egentligen bara tillstyrkte ett färdigt förslag utan någon som helst möjlighet att kunna påverka utformningen av uppdraget.

Igår kom ett glädjande besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan, tre av Kunskapsförbundets ansökningar att få starta utbildningar beviljades, däribland nu äntligen utbildningen till Integrationspedagog som kommer att ordnas i Vänersborg. Det blir säkerligen många sökande från hela södra Sverige, utbildningen finns bara på tre orter i Sverige, som tidigare i Hudiksvall och nu även i Värnamo.

Tänk om våra lokala medier skulle bemöda sig något oftare att berätta om allt det positiva som dagligen sker i Kunskapsförbundets skolor, i Vänersborg och i Trollhättan. För två veckor sedan samlades rektorer, lärare och politiker i aulan på Birger Sjöberggymnasiet under en hel dag på förbundets tredje ”Kvalitetsstämma”. Där fanns rapporter som kunde ha fyllt en hel bilaga i lokaltidningen. Självkritiska anmärkningar, trender, goda erfarenheter som kan spridas till andra, positiva resultat, men också gott om ärliga berättelser om det som kan och måste bli bättre. Alla tre gymnasieskolorna hade egna presentationer, här endast inledningen och en sammanfattande rapport.

Kopiera länk