Äldreomsorgen

Lokaltidningen väljer att skriva klartext

Det var verkligen en liten överraskning. I fredags kom en kortare artikel på lokaltidningen TTELA:s hemsida: ”Budgetförstärkning till äldreomsorgen”. I papperstidningen fanns sedan varken i lördags eller idag, måndag, utrymme för nyheten, hur nu detta kunde hända.

När kommunstyrelsen godkände socialnämndens förslag till en fördelning av sina anslag för 2017, var det ingen ledamot som överhuvudtaget yttrade sig. Det behövdes inte heller, kommunledningen ville nog helst inte tala om bakgrunden. Det finns många som ser mycket positivt på det som görs för äldreomsorgen i Vänersborg – och då tycker socialdemokraterna inte att man vill påminna om att det sker mot deras uttryckliga vilja.

I juni förra året fick oppositionens budget för 2017 majoritet i Vänersborgs kommunfullmäktige. Det innebar bland annat att socialnämnden fick en ramökning på 44 miljoner kronor.

När kommunledningens ledamöter från S, C och MP lade sitt egna besparingsförslag i kommunfullmäktige i juni 2016, förlorade man omröstningen med 22:23, sverigedemokraterna avstod då. Tidningen skriver: ”I våras varnade nämnden för att man skulle bli tvungna att ta bort över 70 tjänster om man inte fick ekonomiska tillskott. I och med att pengarna tillförde behövde man inte göra allvar av hotet.”

Stefan Kärvling belyser det hela från en annan vinkel på sin egen blogg ”Ett nej är ett ja”.

Nu börjar arbetet kring budgeten för 2018. Budgetberedningen träffas i veckan och även nästa vecka för att förbereda ett underlag för kommunstyrelsens möte 1 mars. Då beslutas om ramarna för det som skall gälla för nämndernas egna överläggningar. Vid midsommar vet vi sedan vem som ska få vilka resurser att arbeta med nästa år.

I övrigt finns det en mängd aktuella frågor som behöver få ett svar. Ska sessionssalen rivas och ersättas med en ny lokal intill kommunhuset? Eller vinner tanken om en lokal som kan användas för stora sammanträden och som konserthus och som skall placeras på Huvudnästomten?

Följer kommunfullmäktige förslaget från samhällsbyggnadsnämnden att inte sälja Ursand till Bert Karlsson?

Kommer socialnämndens förslag till Boendeplan att bifallas hela vägen – och finns det kraft, vilja och pengar att förverkliga planen? Barn- och utbildningsnämnden är också angelägen om att få veta om nödvändiga investeringar i nya skollokaler beviljas. Projektet Wargön Innovation kan inte vänta mycket längre, kommunens beslut att finansiera byggnationen av en industrilokal måste komma.

Även om medierna för stunden lägger mycket kraft på att bevaka vad Donald Trump twittrar på morgonkvisten, vem som harklar sig på vilket sätt i Stockholm om Alliansens chanser att överleva – så finns här hemma tillräckligt många spörsmål att bevaka. Intresset för Vänsterpartiets insatser tycks öka, nu ska vi ha årsmöte i mitten av februari. Sedan vet vi vilka som tar på sig ansvaret att förbereda oss för en kommande valrörelse.

Kopiera länk