Ärendelistan eller meddelandelistan – det är skillnad

Att finnas med i något av kommunledningens partier eller att tillhöra något parti utanför gör skillnad. I Vänersborg är det S med 14, C med 4 och MP med 4 fullmäktigemandat som utgör kommunledningen i minoritet. Med 22 mandat av 51 kommer man ingenvart och det märks tydligt, det känns som att utvecklingen har stannat av, det är få ljuspunkter som glimtar till i en grå vardag. I oktober 2014, när överenskommelsen träffades, räknade man med att oppositionspartierna inte någon gång skulle komma till samma slutsatser. Därför bedömdes det fullt möjligt att en så svag minoritet ändå kunde utveckla handlingskraft. Det blev inte så. När de tre borgerliga partierna M, L och KD lade fram sina budgetförslag för 2016 och 2017, och när de visade sig vara mycket lika de förslag som Vänsterpartiet hade kommit med, så fanns plötsligt 21 mandat för samma linje. Välfärdspartiets två ledamöter anslöt sig och då var oppositionen med 23 mot 22 i övervikt. Allt hängde på SD och deras 6 mandat. Nu är SD i Vänersborg en samling vilsna ledamöter som inte på något sätt förmår att leva upp till ryktet om pålitlighet och målmedvetenhet som SD på riksnivå har skaffat sig. Här gäller tärningen! SD i Vänersborg letar sig fram, ena gången stödjer man aktivt oppositionens förslag, en annan gång avstår man från att delta i beslut. Då vinner alltid oppositionen. Men tärningen har också rullat vidare, någon gång överger man tidigare ståndpunkter och då vinner oväntat kommunledningen. Som på senare tid har börjat fatta tycke om detta stöd från SD.

Hur går det egentligen till när det görs politik i Vänersborg? Det mest centrala är ju kommunstyrelsen. Det är därifrån beslutsförslagen riktas till kommunfullmäktige som förväntas följa vad som har slagits fast centralt. Hur mycket politisk diskussion förekommer i kommunstyrelsen?  Tyvärr finns ett beslut som betyder att sammanträden med kommunstyrelsen alltid är slutna, i motsatsen till några av våra nämnder som har öppna möten.

Det förekommer inte mycket politisk debatt i kommunstyrelsen. En onsdagsförmiddag i månaden sammanträder 15 ledamöter och alltid en handfull ersättare. Handlingar och ärendelista ligger ute på kommunens hemsida cirka 5-6 dagar i förväg. Sekretesshandlingar förekommer inte och det är i övrigt ytterst sällan att något ärende tillförs vid sittande bord.

Förmiddagen startar alltid med föredragningar. Det handlar om information som inte alls behöver anknyta till något ärende på aktuell föredragningslista. Det kan också handla om föredragningar som skall förtydliga handlingar som gäller ett ärende och där ytterligare aspekter kan behöva belysas. Ledamöterna ställer frågor, frågorna besvaras.

I genomsnitt tre timmar och en fikarast senare ställer ordföranden den retoriska frågan om det önskas tid för gruppöverläggningar. Har någon ledamot, något parti, någon partigrupp i förväg anmält avvikande yrkanden på någon punkt, då blir det alltid en ajournering. Pausen föreslås bli allt mellan en kvart och en halvtimme. Någon gång förekommer det att kommunstyrelsen övergår direkt till beslutsrundan.

Nu går det undan, det mesta är klargjort i förväg och ordförandens klubba dunkar i rask takt. I slutet av ärendelistan når man fram till punkterna ”Delegeringslista” och ”Meddelandelistan”. Här förväntas inte att någon begär ordet. Men vad är ”Meddelandelistan”? Tidigare berättade vi om ett ärende, en motion, där Vänsterpartiet ville se en regelbunden rapportering på ”Ärendelistan” och där kommunledningen nu lanserar förslaget att informationen skall komma på ”Meddelandelistan”.

En punkt på ärendelistan är ett enskilt ärende, meddelandelistan innehåller en sammanställning av en mängd olika frågor. En punkt på ärendelistan följs alltid av ett beslut. Det kan handla om ett beslutsförslag ”i sak”, det kan handla om att kommunstyrelsen avgör ärendet genom att besluta vilket av flera förslag som skall ”vinna”. Det kan också handla om att ärendet ”noteras”, vill säga, informationen har mottagits utan att ett beslut ”i sak” blev aktuellt. Det som sker med ”Meddelandelistan” är att den ”noteras”, den kan inte leda fram till något beslut på någon punkt i listan.

En mycket intressant punkt på ”Meddelandelistan” är alltid ”Ordförandens information”. Vänersborg har tre förtroendevalda kommunalråd med heltidsarvode, Marie Dahlin, S, Gunnar Lidell, M, och Bo Carlsson, C. Som heltidspolitiker deltar de i allehanda möten, för samtal, är på resande fot, har bisysslor och diverse åtaganden. Det som förekommer mellan föregående och aktuellt kommunstyrelsemöte är såklart av intresse för ledamöterna i styrelsen. Det ska lämnas information i vilka frågor och på vilka områden våra heltidspolitiker har verkat för kommunens bästa.

Tja, Bo Carlsson har väl under två hela år lämnat sådan information två eller kanske tre gånger, Gunnar Lindell var flitig i början men verkar ha kommit av sig helt. Marie Dahlin glömmer sällan men gömmer alltid sin information. Hennes information finns med som en punkt på ”Meddelandelistan”. Vill man veta vad som står på hennes lista behöver man ha tillgång till kommunens diarier, logga in sig och hämta hem en sida som t ex i november såg ut så här.

Om en fråga ställs till kommunstyrelsens ordförande om enskilda anteckningar och vad som möjligen kan ha avhandlats eller blivit resultat av ett möte, då märks det genast att ett flertal ledamöter i kommunstyrelsen inte har en aning om hur ordförandens lista såg ut. Frågor går att ställa, men det som framkommer från ”Meddelandelistan” kan aldrig omgående leda till ett beslut. Med detta borde det ha blivit klarlagt varför Vänsterpartiet gör skillnad mellan ”informeras på ärendelistan” och ”informeras på meddelandelistan”.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv