Det behöver bli bättre

Om vi begränsar oss till den kommunala nivån:

Att schabbla bort möjligheten att vända stängningen av Nuntorp till att ge skolan en chans att utvecklas, det måste vara kommunledningens bottennapp under 2016.

Att förhala beslutsprocessen kring Wargön Innovation så att hela projektet nästan kollapsade, är inte heller en fjäder i hatten för Marie Dahlin och Bosse Carlsson.

Att frågan om tjänsten som samordnare för handikappfrågor hänger i luften sedan en lång tid tillbaka, måste väl alla tre kommunalråd anses vara skyldiga till. Inte heller Gunnar Lidell har talat klarspråk kring överflyttningen från socialnämnden till en central placering av såväl tjänsten som Rådet. Inte alla kommuninvånare berörs, men för några är detta en tung besvikelse att kommunen inte visar handlingskraft.

Fler kommuninvånare har ett direkt intresse av hur vår kommun agerar för att ge Kunskapsförbundet förutsättningar för vuxenutbildningen. Vid ägarsamråden finns från förbundets andra medlemskommun, Trollhättan, oftast centralt placerade tjänstemän med sakkunskap på plats. Våra ledande kommunpolitiker tycks undanbe sig egen kompetent rådgivning i sammanträdeslokalen.

Kan det vara en av anledningarna till att tre höga befattningshavare från kommunkansliet i början av 2017 lämnar Vänersborg för att arbeta i andra kommuner?

Socialnämnden antog vid senaste mötet i december en boendeplan för 2017-2019 med utblick mot 2024. Om nämndens enhälliga beslut gör avtryck hos kommunledningen återstår att se. Vakanserna på kansliet kommer att märkas, tempot i hanteringen av centrala frågor blir sannolikt än lägre. Vad det betyder för att komma till skott med översiktsplanen och arbetet med en fördjupad översiktsplan kan man bara ana. Riktlinjerna för bostadsförsörjning, som ska förnyas varje mandatperiod, är inte längre aktuella, senaste beslutet kom 2007.

2017 kommer att präglas av ekonomiska frågor, det kommande budgetmöte strax innan midsommar fattar beslut om det som ska gälla under valåret 2018. Ska det bli ett tredje år där Marie Dahlin och Bosse Carlsson hankar sig fram på oppositionens förslag? Kan man verkligen sitta kvar när man gång efter annan förlorar viktiga omröstningar i kommunfullmäktige?

Kommunledningens tre partier S, C och MP har möten för att utvärdera hur det har gått under första halvan av mandatperioden. Vid starten efter valet 2014 valde man att kalla överenskommelsen för ”intern” och vägrade lämna besked vad man tog i handen på. Det var nog redan då ett misstag. Undrar om de lärt sig något överhuvudtaget?

Det behöver bli bättre 2017 – på somliga områden för att komma bort från ett bottenläge. Det är dock mycket i Vänersborg som fungerar väl och vi borde kunna se till att ingen slår sig till ro, bra kan bli bättre. Vänsterpartiet spelar en aktiv roll i oppositionen, vi ställer de kritiska frågorna och lämnar våra egna förslag, allt med avsikt att utveckla Vänersborg till det som kommunens vision ge uttryck för: Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar, i alla delar hela livet.

 

 

 

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv