Klargörande beslut på gång?

Vid kommunfullmäktige om två veckor avgörs frågan om Vänersborg ska förvärva fastigheten Nunntorp 1:14. Här finns fram till vårterminens slut elever kvar i högre årskurser, men när sommarlovet 2017 slutar är skolhuset tomt, alla elever flyttas till regionens kvarvarande naturbruksgymnasier. Någon ny antagning gjordes inte 2016, görs inte 2017 och om det åter ska bli en gymnasieutbildning hösten 2018, så måste senast i januari 2017 en ansökan av någon lämnas in till Skolinspektionen som därefter under hösten 2017 lämnar ett godkännande eller ett avslag på ansökan.

Ärendet var redan i mitten av oktober i kommunstyrelsen, men då beslutade en majoritet av ledamöterna att vänta med beslutet, man önskade klargörande besked på ett flertal frågor.

Till dagens sammanträde fanns följande förslag från arbetsutskottet (Bo Carlsson, C, och Marie Dahlin, S),

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga handlingar.”

Sverigedemokraterna hade ett eget yrkande:

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nunntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Syftet med köpet är att arrendera ut fastigheten till lämplig aktör att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringarna. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Fastighets AB Vänersborg äger rätten att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga överlåtelsehandlingar.”

Efter en paus i sammanträdet lämnade Madelaine Karlsson, S, ett förslag som blev kommunstyrelsens beslut:

”Kommunfullmäktige godkänner att Fastighets AB Vänersborg förvärvar fastigheten Nuntorp 1:14 från Västra Götalands läns landsting. Köpesumman ska uppgå till högst 38 Mkr. Syftet med köpet är främst att arrendera ut fastigheten till lämpliga aktörer för att bedriva utbildning/naturbruksgymnasium och särskolegymnasium samt vuxenutbildning i gröna näringar. Fastighets AB Vänersborg äger rätt att slutföra avtalsförhandlingarna med Västra Götalands läns landsting och teckna erforderliga överlåtelsehandlingar.”

Det fanns också två avslagsyrkanden. Se protokollet från dagens sammanträde. Sista ordet om två veckor, onsdag 14 december, i kommunfullmäktige.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv