Gruppmöte – något av intresse?

Vänsterpartiet i Vänersborg gör skillnad mellan olika möten. På medlemsmöten ordnar vi samtal och diskussion kring något tema som för det mesta inte har anknytning till lokala frågor. På gruppmöten är det lokala frågor från våra nämnder, styrelser och fullmäktige som upptar nästan hela ärendelistan. På båda mötena tillåter vi att någon med intresse för Vänsterpartiet och Vänsterpartiets lokala agerande kan finnas närvarande, även om en ansökan om medlemskap inte har lämnats. På Röda Lördagar möter vi ”allmänheten” ute på stan, det brukar bli frågor som rör allt möjligt, och visst förekommer det att något spontant samtal längre fram leder till ett initiativ i någon nämnd. Någon gång träffas vi också en kväll där vi lägger bort alla kallelser, ärendelistor och beslutsförslag – bara för att tillsammans ha en trevlig kväll bland medlemmarna. Närmaste ”trivselkväll” infaller torsdag 1 december, vi träffas i vår lokal på Kronogatan 31. (Anmäl dig gärna i förväg om du vill komma denna kväll till vår ordförande, Marianne Ramm.)

Men idag är det gruppmöte med en diger lista. På fullmäktige om en vecka är det fyra motioner och en interpellation från Vänsterpartiet som finns med bland handlingarna. Fullmäktige ska även besluta om en viktig motion i en lokal fråga från SD. Men med ett undantag har vi redan haft framgång när kommunstyrelsen hade sitt beredande möte förra veckan. Det mesta går ”vår väg”. Nu återstår att få gehör för vår motion om badplatsen i Väne-Ryr. Vi har inte gett upp tanken att kommunens vision måste tolkas rätt, ett byalag i utkanten av Vänersborg bör få gehör för en ytterst modest framställan om att få hjälp att hålla i ordning den lilla badplatsen vid Ryrsjön.

Det blir också spännande att få se vilket besked vi får i frågan om planerna på att bygga bostäder i skogsdungen vid Kindblomsvägen. Medan kommunen bygger en gata för några miljoner, har köpeavtalet förfallit eftersom det inte inkom en ansökan om bygglov inom utsatt tid.

Barn- och utbildningsnämnden hade sitt sammanträde i måndags, vår ledamot har avrapporterat samma kväll och igår de frågor som var uppe för beslut. Det viktigaste var att ett beslutsförslag om nedläggning av Blåsutskolan försvann under nämndens överläggningar.

Nästa tisdag sammanträder direktionen för Kunskapsförbundet Väst i Trollhättan. Nu tycks det bli enighet om att musikutbildningen på gymnasieskolornas estetiska program erbjuds på båda orter i framtiden. Sista ordet är inte sagt, men visst känns det som en framgång för oss – Vänsterpartiet i Vänersborg har aldrig övergett tanken på att utbildningen skall finnas kvar på Birger Sjöberggymnasiet.

På torsdag sammanträder socialnämnden, ärendelistan utlovar ett lugnt möte med mycket information och utan stridsfrågor. Hur skulle det ha varit om kommunledningens budgetförslag för 2016 och 2017 skulle ha vunnit en majoritet i fullmäktige? Socialnämnden skulle haft ett antal tuffa nedskärningsbeslut att hantera. Nu utvecklas verksamheten, socialtjänsten arbetar fortfarande under mycket tuffa och påfrestande villkor och behöver arbetsron som man fick genom flera partiers samarbete i de viktiga budgetbesluten.

Utöver alla dessa frågor finns ytterligare punkter på gruppmötet att debattera, vi får se vad som finns att berätta efter kvällens genomgång. Även om vi är många vid våra gruppmöten, någon ledig stol kan vi alltid trolla fram. Men kom gärna i tid, klockan 18:00 börjar vi i vår lokal på Kronogatan 31.

Kategorier
Arkiv