Debattartiklar

Kommunledningen frågar, vi svarar …

Vart är politiken i Vänersborg på väg?

Frågan ställs i lokaltidningen TTELA nu på måndagsmorgon. Debattartikeln undertecknades av Marie Dahlin, S, och Bo Carlsson, C. Båda är denna mandatperiod kommunalråd och representerar två av tre partier som utgör minoritetsstyret. S och C har i Vänersborg gått hand i hand sedan 2002.

I februari 2015 ställdes också en fråga, den riktades till hela kommunledningen. S, C och MP: Borde det inte vara bäst för oss alla som har politiska uppdrag, borde det inte ligga i hela kommunens intresse att den träffade överenskommelsen görs offentligt så att vi vet vad som gäller?” Av Marie Dahlins korta skriftliga svar i fullmäktige framkommer: ”nej … det är ett internt material för våra partier

Det är inte lätt med långsiktigt arbete om det inte sker öppet.

Det finns ingen dold agenda hos Vänsterpartiet.

Inför budgetbeslutet i juni inbjöds vi dels av kommunledningen S, C, och MP, dels av partierna M, L och KD. Vi förde samtal och informerade varandra hur vi uppfattade verksamheternas behov av förstärkning och de ekonomiska förutsättningar som fanns för att kunna leva upp till detta. Vid båda tillfällen presenterade vi det underlag som sedan blev vårt yrkande. Vi visste dock att vårt eget förslag hade mindre utsikt att vinna gehör i fullmäktige. Därför sade vi också till Gunnar Lidell och till Bo Carlsson vid dessa samtal att vi skulle rösta på det förslag som låg närmast vårt eget, under förutsättning att det fanns en väsentlig skillnad mellan de två huvudförslagen i fullmäktiges slutomröstning.

Av alla handlingar och protokoll framgår att förslaget från M, L och KD utformades mycket nära de tankar som Vänsterpartiet hade framfört. I fullmäktige röstades kommunledningens förslag ner och det tillfördes i runda tal lite över 20 miljoner till socialnämnden, 10 miljoner till barn- och utbildningsnämnden och några miljoner till kultur- och fritidsnämnden.

Dessa beslut för 2016 och 2017 är väl ändå att betrakta som ett uttryck för politisk långsiktighet.

Sedan blev Vänsterpartiet åter överens med M och flera andra partier när vi vägrade ge ansvarsfrihet 2015 för Bo Carlsson i sin roll som ordförande i kommunalförbundet för räddningstjänsten. Varför har vi offentligt skrivit om och mycket utförligt motiverat från talarstolen.

Slutligen finns en gemensam motion mellan en ledamot från M och en annan från V. Varför hetsa upp sig på förpackningen? Öppna motionen och begrunda det sakliga innehållet. Motioner skrivs väl inte utan att det föreligger en anledning?

Vart är politiken i Vänersborg på väg?

För Vänsterpartiets del är svaret: Vi arbetar öppet, vi lämnar våra förslag och tankar i god tid och på rätt plats, här på hemsidan, när vi kan träffas på våra Röda Lördagar i gågatekrysset, på våra möten, och självfallet i fullmäktige genom våra frågor, våra interpellationer och motioner.

P.S. En replik på TTELA:s debattsida: Sakpolitik viktigare än avsändare

Dela den här sidan:

Kopiera länk