Kommunfullmäktige

Efter fullmäktige …

Efter fullmäktige lägger kommunen ganska omgående ut en länk till ”Kommunfullmäktige i korthet”. När Vänsterpartiet för något år sedan tog initiativet till att en snabb sammanfattning skulle informera om det viktigaste från mötet, så hade vi nog föreställt oss en annan utformning av sidan. Nu är det som det är och vi får göra ett nytt försök nästa mandatperiod.

Det finns ju annat som också tillhör bilden – även om det inte framgår av kommunens referat. Alla partier har ju inte bara valda ledamöter utan även ett antal ersättare som oftast finns på plats. Är en ledamot frånvarande eller behöver lämna sammanträdet i förtid, så inträder ersättaren och tjänstgör.

Från gårdagens möte kan följande berättas: Sverigedemokraterna har efter tidigare avhopp inte längre någon ersättare alls, men igår var  samtliga sex ledamöter på plats under större delen av sammanträdet. Socialdemokraterna har fjorton ledamöter och sju ersättare, men igår lyckades man bara mönstra tolv tjänstgörande, två stolar blev obesatta under hela kvällen. Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna hade tjänstgörande ledamöter på samtliga totalt femton stolar. Och det lönande sig verkligen. Det fanns ju ett ärende om tryckeriet som enligt förslaget skulle föras över från samhällsbyggnadsnämnden till socialnämnden. Den borgerliga oppositionen yrkade på återremiss – och fick gehör, eftersom de båda ledamöterna från det lokala Välfärdspartiet hade samma tanke. 15 + 2 är 17 – och precis 17 ledamöter behövs för att ett ärende skall gå tillbaka för att ännu en gång ta hand om oklarheter i beslutsförslaget.

Fullmäktige hade också att ta ställning till ett större antal avsägelser. Det normala är att godkänna begäran om att få lämna tillbaka uppdragen och att därefter direkt välja nya representanter enligt berörda partiernas egna förslag. Det var anmärkningsvärt att socialdemokraterna i Vänersborg inte hade nya förslag utan samtliga dessa uppdrag noteras ett tag framöver som ”vakanta”.

Förste vice ordförande i fullmäktige Niklas Claesson, M, var denna kväll på plats. Hans insats var mycket värdefull för att samtliga ärenden från den långa föredragningslistan kunde föras i land enligt regelboken.

Dela den här sidan:

Kopiera länk