Vart tar kommunfullmäktige vägen?

Vart tar kommunfullmäktige vägen?

En fråga – eller två frågor?

Två.

Svaret på första frågan: Vem vet?

I tisdags samlades kommunfullmäktige till ett extra möte. ”Nya inriktningsmål” skulle diskuteras och förberedas. Ett beslut skulle sedan fattas i december och bli del av 2017 års budgetprocess inför verksamhetsåret 2018. Det hölls ett möte en vecka tidigare med en mindre arbetsgrupp. Där var signalerna tydliga – det skulle inte bli en lätt uppgift att formulera inriktningsmål som alla nio partier kunde ställa sig bakom. Efter mötet i arbetsgruppen borde ett allvarligt samtal förts om vad som är möjligt att nå fram till. Det gjordes inget försök. Fullmäktiges ordförande visade sig nu oförmögen att hantera situationen och ro arbetsuppgiften i land. Det extra sammanträdet avbröts efter halva kvällen, något mer möte i arbetsgruppen blir det inte. Budgetberedningen får påbörja sitt arbete utan vägledning av ett fullmäktigebeslut.

Att ordföranden inte förmådde hantera en svår situation är bara en mindre del av förklaringen till det inträffade. Tre andra punkter spelade också en roll. I korthet:

Den styrande minoriteten med S, C och MP har genom sin ordförande, Marie Dahlin, S, skriftligt förklarat att koalitionen inte är villig att offentliggöra sin överenskommelse. Det märks idag tydligt – det är inte lätt att förstå hur diverse förslag och tankar om nya aktiviteter hänger ihop, det är sporadiskt, det känns som att sammanhanget saknas, det spretar åt alla håll.

Minoritetsledningen har förlorat fullmäktiges budgetomröstningar för 2016 och 2017. Kommunledningen administrerar en budget som man förkastade från talarstolen, som avviker väsentligt från de egna tankarna om den kommunala ekonomin, men som idag är den budget som gäller. De tre styrande partier har inte med ett ord berättat hur man vill hantera situationen.

Kommunfullmäktiges majoritet har inte beviljat kommunalrådet Bo Carlsson, C, ansvarsfrihet för 2015 i sin roll som ordförande för NÄRF, ett kommunalförbund med fyra medlemmar för räddningstjänsten. Bo Carlsson provocerar idag majoriteten och bidrar till den irritation som präglar kommunfullmäktiges arbete.

Men nu finns en annan fråga, samma fråga: Vart tar kommunfullmäktige vägen?

På kommunens hemsida informerades för ett tag sedan om stora bekymmer. I veckan nådde informationen kommunstyrelsen, fast det blev bara antydningar om det som kommer att ske framöver. Vart tar kommunfullmäktige vägen, vart tar regionfullmäktige vägen när ett omfattande renoveringsarbete under en längre period gör att sessionssalen kommer att stå tom och naken. Här en sammanfattning av rapporten (som är offentlig handling och finns att söka i samhällsbyggnadsnämndens diarium).

I övrigt har nämnderna satt full fart i sitt arbete under hösten. Vi redovisar som alltid vad som är På gång, där kan man klicka sig fram till alla kallelser och oftast även till samtliga handlingar.

lördag har vi Röd Lördag, på måndag träffas våra förtroendevalda och alla andra medlemmar som vill följa det kommunalpolitiska arbetet på vårt gruppmöte, och på tisdag samlas vi till ett partiföreningsmöte för att på internwebb höra vad Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt har att säga om regeringens budget som blir offentligt samma dag.

17-9

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv