Tre tungviktare spurtade

I rasande fart hanteras en fråga som har haft arbetsnamnet ”Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga”. Förslaget lämnades från Arbetsmarknadsdepartementet den 21 juni, remisstiden avslutades 24 augusti.

Här hemma i Vänersborg hade socialnämnden sina möten 16 juni och 25 augusti, remissyttrandet skrevs av förvaltningen, undertecknades på delegation av ordföranden och anmäldes för nämnden 25 augusti. Samtliga inkomna yttranden sammanställdes över ett veckoslut och fanns tillgängliga måndag eftermiddag. Dagen efter, idag tisdag, kallades till en en pressträff – Magdalena Andersson, Per Bolund och Ylva Johansson sprintade till sina platser i Bella Venezia på Rosenbad.

I SKL:s remissvar fanns en anmärkning om själva processen som nog delas av många: ”SKL anser förfarandet vara orimligt, då de förändringar som har övervägts innebär avsevärt förändrade förutsättningar för kommunerna. Utskicket görs tätt inpå semestertiden och svar avkrävs direkt efter densamma. Utrymmet för lokalpolitisk process är mycket begränsat.”

Överhuvudtaget delas synpunkterna och reaktionen från SKL på regeringens promemoria av det stora flertalet remissinstanser. Vänersborgs remiss var av samma uppfattning, ja till grundtanken att förenkla och framöver använda schabloner för ersättniung från staten till kommunerna, men nej till tidpunkten för införandet 1 januari 2017 och nej till de låga beloppen för flertalet schabloner.

Idag presenterades vad regeringen hade kommit fram till, presskonferensen kan ses i efterhand. Här bilderna som visades vid presentationen av förslaget som nu kommer att landa i alla kommuner på socialtjänstens skrivbord. Gissa om socialcheferna och kommunens ekonomiansvariga behöver sammanträda!

Per Bolund försäkrade att regeringen såklart kommer att följa utvecklingen och om … så …

Nåja.

Men visst, inledningsvis betonades det flera gånger att det nya förslaget är ett resultat av överläggningarna mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Vår slutsats är att vi lokalt också kommer att följa utvecklingen. Det finns anledning att göra så. Det lär inte dröja många dagar innan kommunens nionde parti pekar med hela handen och berättar vilka verksamheter som måste skäras ner för att bekosta mottagadet av ensamkommande barn och unga.

Senaste inläggen
Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv