Fortfarande semestertider i kommunhuset, men snart …

Det blir fortfarande en hel del autosvar när man ställer frågor till någon på förvaltningen där önskade upplysningar ”normalt” lämnas ganska omgående. Fortfarande är vi på jakt efter minnesanteckningarna från ägarsamrådet Kunskapsförbundet Väst. Kommunalråden Åkerlund i Trollhättan och Dahlin i Vänersborg har inte hunnit komma överens om vissa formuleringar, så anteckningarna från sammanträdet 28 juni är inte signerade än.

Men snart rullar det på igen. I slutet på veckan kommer handlingarna för kommunstyrelsens arbetsutskott, som på måndag nästa vecka tar sig en titt på det som senare ska upp i kommunstyrelsen 24 augusti eller i kommunfullmäktige 28 september. Bland mycket annat som har samlats på hög är det inte mindre än tre ärenden med samma innebörd: Detaljplaner som har hunnit fram till ett skede som rubriceras ”ut på samråd”.

Är man osäker över hur hela processen förlöper kan man med fördel ta del av en granskning som tidningen Dagens Nyheter erbjuder sina läsare: ”Därför tar det tio år att bygga lägenheter.” Det finns  i samma tidning ett flertal andra artiklar i ämnet. Nye bostadsministern Peter Eriksson (MP) har yttrat sig och i lördags genmälde Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier.

Tio år? Det låter skrämmande – det behöver ju inte bli så. Här i Vänersborg har det inte sedan 2008 tagits fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning. Ansvaret för denna miss ligger hos Gunnar Lidell, M, från hans tid som kommunstyrelsens ordförande, och hos Marie Dahlin, S, som inte heller hittills lyckats skynda på. Under tiden produceras nya detaljplaner på löpande band – en titt på listan inger hopp. Här finns för övrigt också en skiss som förklarar den processen som präglar den långa vägen från idé till färdigbyggda bostäder.

Vad kommer nu till kommunstyrelsen? Det är inte mindre än tre riktigt STORA projekt:

Misteln” ligger vid torget, i hörnet Edsgatan/Drottninggatan – här plankartan och här planbeskrivningen som berättar om planerade 36 lägenheter med 2-3 rok.

Haren” ligger på andra sidan Vänerparken, på nuvarande stora parkeringsplatsen – plankartan och samrådshandlingen berättar om två bostadshus, punkthus om åtta resp fjorton våningar och plats för cirka 80 lägenheter.

Norra Nabbensberg” ligger vid Quality hotell, plankartan och plabeskrivningen talar om tre ”nya” hus i stil med de tre som färdigställdes nyligen, nu med 9, 7 respektive 5 bostadsplan, även här cirka 80 lägenheter. I den södra delen av planområdet skissas på 16 radhus av varierande storlek, 3 till 6 rok.

Tio år? Låt oss verkligen hoppas att så inte behöver ske.

Kategorier
Arkiv