Hur gick det till?

I lördags berättade den lokala tidningen TTELA om ”Avslaget bygglov för Mulltorp överklagat”. Av referatet framgick inte riktigt hur det gick till när ansökan avslogs. Vill man söka svar, kan man vända sig till protokollet och följa ärendets behandling.

Beslutet fattades på byggnadsnämndens sammanträde 21 juni. Det måste ha handlat om ett långt möte, det förekom ett antal voteringar på olika punkter. Fast hur långt mötet varade, får man inte veta – i motsats till de flesta andra nämnder antecknas inte sammanträdestiden.

Närvaron finns dock med i protokollet: denna dag ersattes Vänsterpartiets ledamot av en socialdemokratisk ersättare, eftersom Välfärdspartiets ”ordinarie” ersättare också hade behövt anmäla förhinder. Därför var det en speciell situation: Kommunledningens partier hade för en gångs skull majoritet, 5:4. Annars är det ”normala” att S och C bara har fyra av nio mandat i byggnadsnämnden.

En omröstning slutade 7:2, tjänstgörande ordförande från M hade sällskap blott av Liberalernas företrädare. Nästa omröstning slutade 6:3, denna gång fick ledamöterna från KD och L sällskap av ledamoten från C, dock inte av M.

Så fanns också en ”omröstning” som gällde en annan skola ”på landet”, Rösebo, där ansökan påminde mycket om bygglovsansökan för Mulltorp. Majoriteten med fyra ledamöter från S och en från C hade ett eget avvikande yrkande om återremiss. Men eftersom ingen begärde votering när tjänstgörande ordförande från M fann att ärendet skulle avgöras ”idag”, så fanns bara ett yrkande kvar och förvaltningens förslag om avslag vann. Varpå nämndens majoritet, fem sovande ledamöter från S och C, reserverade sig. Vem kan förklara detta?

Och så Mulltorp: Här fanns två motsatta förslag, ett för bygglov och ett för avslag. Här begärdes votering och protokollet visar hur majoriteten, dvs S+C, förlorade omröstningen. Eftersom ordinarie ordförande från S inte var närvarande denna dag, så var det den socialdemokratiska ersättaren som vid uppropet först av alla skulle svara ”ja” eller ”nej”. Hon valde ”nej” medan alla andra från S och C senare svarade ”ja”. Därmed blev ett 5:4-resultat ett omvänt 4:5-resultat. Och i ärendet ingick också ett besked hur man kan överklaga nämndens besked.

Så det kan bli …

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv