Nya mål 2018?

Nu gäller det kommunens mål, partiets lokala mål diskuteras i annat sammanhang. Det gäller Vänersborgs kommuns inriktningsmål som skall gälla från 2018 och framåt.

Vi kan ta det från början. Först kom en kort information om ett extra sammanträde med kommunfullmäktige 13 september, lite mer än två veckor innan höstens första ordinarie möte 28 september. Sedan kom informationen om vilka som skall förbereda mötet och sammanfatta alla samtal som förs. Den arbetsgrupp, som består av de flesta nämnders presidier, har senare till uppgift att enas kring ändringsförslag och nya formuleringar av kommunens inriktningsmål. Ett förslag kommer från kommunstyrelsen i slutet på november och senast vid sammanträdet 14 december skall fullmäktige fatta ett beslut.

Därefter får budgetberedningen dessa nya inriktningsmål som underlag för budgetprocessen som kulminerar i juni 2017. Då röstar fullmäktige fram ett vinnande budgetförslag för 2018.

Processen är egentligen rätt enkelt att förklara och att förstå. Först enas man om vilka långsiktiga mål som bör gälla för kommunen och därefter tittar man på vilket ekonomiskt utrymme som förväntas framöver. Nu kommer olika prioriteringar fram. Efter förhandlingar och en rad kompromisser brukar det finnas två huvudförslag kvar i slutomröstningen.

Så var också fallet i juni 2016, när förslaget från från M+L+KD fick 23 röster och kommunledningens partier S+C+MP med sina blott 22 mandat fick se sig som förlorare. Vad det betyder för överläggningarna nu i september återstår att se. Det tillhör ju inte vanligheten att en kommunledning ”regerar” med oppositionens budget. Men kommunledningen har inte sagt något än, varför man kan förmoda att  S och C ”kör racet” 2016 och 2017 och MP hänger på.

Hur processen landar i juni 2017 är svårt att gissa, beslutet då gäller ju verksamheten under valåret 2018.

Vad är det för underlag som finns inför kommunfullmäktiges extra sammanträde i september? För det första är det gällande text för visionen och inriktningsmålen. Därutöver finns en rad utvärderingar, men det kanske räcker med två, dels årsredovisningen för 2015, dels delårsbokslutet för perioden januari – april 2016. Här markeras med gröna, gula och röda prickar i vilken utsträckning olika inriktningsmål kan anses vara uppfyllda.

I dessa texter nämns två handlingar som också ger vägledning vid bedömningen av våra nuvarande mål och vid formulering av nya mål. Det är SCB:s medborgarundersökning – hösten 2015 för Vänersborgs kommun. Förresten, en ny undersökning är redan beställd, men resultat från den nya undersökningen kommer nog först efter ovan beskriven process har gått i mål. Den andra rapporten beställdes från Sveriges kommuner och landsting, SKL, och kommunen arbetar kring ”svaga punkter” som framkom i Kommunkompassen för Vänersborg.

Se där, ganska mycket som ska tas med till hängmattan när sommarlediga fritidspolitiker tar sina uppdrag på allvar.

Förresten …

Kategorier
Arkiv