Birger Sjöberggymnasiet

En gång till – musikutbildning i Vänersborg

En gång till – musikutbildning i Vänersborg

Insändare i den lokala tidningen präglas tyvärr inte alltid av insikt och förståelse av bakgrund och sammanhang. Men visst är det bra med insändare, glödhet övertygelse går hand i hand med goda råd och tips hur ”allt” kan bli bättre. Och många gånger pekas målsättningar ut som är svåra att säga emot.

Musiklivet skall blomstra i Vänersborg! Det ska finnas en grundläggande musikutbildning för våra ungdomar på hemmaplan. Hur skulle man kunna invända mot detta? Det är bara ett problem: Eleverna måste välja utbildningen! Och det råder valfrihet – för elever och för deras föräldrar.

Ta en titt på slutintagningen till gymnasieskolans årskurs 1 i Fyrbodals kommuner hösten 2016. Där syns hur många elever som blev antagna till Estetiska programmets musikinriktning (EsMu). Utbildningen finns vid kommunala gymnasieskolor och vid friskolor. Här är siffrorna för antagna elever – ingen behörig elev avvisades, däremot fanns sökande som inte var behöriga och därför inte har erbjudits plats.

Bengtsfors 8

Trollhättan, Kunskapsförbundet, Magnus Åbergsgymnasiet 9

Mellerud 3

Trollhättan, Ljud & Bildskolan, 9

Uddevalla, Plusgymnasiet, 9

Uddevalla, Uddevalla Gymnasieskola, Akademi Sinclair, 28

Endast i Uddevalla kan man vara nöjd, där finns en full klass. På skolan samlar man fler inriktningar för det Estetiska programmet, och det är fina siffor för årets antagning: Bild och formgivning 16, Dans 24, Estetik och media 11, Musik 28 och Tester 12.

Av statistiken kan man inte läsa ut var de fem elever från Vänersborg, som sökte EsMu i Vänersborg, blev slutligen antagna. När beslutet kom att hösten 2016 inte startar i Vänersborg erbjöds alla att söka samma utbildning i annan skola eller annan utbildning.

Ett alternativ kunde ha varit Estetiska programmet, Musik, särskild variant (spetsutbildning), men då måste man klara av att ta sig genom särskilda intagningsprov. Utbildningen finns vid Kunskapsförbundet, den finns i Vänersborg och vid Birger Sjöberggymnasiet. 17 elever är antagna, fler än någonsin förut.

Vad många har gett uttryck för i sina insändare och debattinlägg är säkerligen beaktansvärt, men då gäller det att få ungdomar i årskurs 9 att sätta Es-Mu först bland flera alternativ på ansökningsblanketten inför höstterminen 2017 – och att se till att alla klarar av behörighetskraven. Det estetiska programmet i hela riket lider fortfarande av den osäkerheten som uppstod när programmet för något år sedan först fördes över till kategorin ”yrkesförberedande” för att senare föras tillbaka till ”högskoleförberedande”. Tidigare samlade det Estetiska programmet elever med intresse för inriktningar bild, dans, musik och teater, men långt ifrån alla, inte ens hälften, fortsatte senare med vidareutbildning i samma genre. Vid alla utvärderingar visade sig dock att det knappast fanns mer än någon enstaka elev som ångrade sitt programval, det hade varit en bra tid med gott om tid för deras specialintresse samtidigt som behörigheten var klar för annan inriktning vid eftergymnasial utbildning.

Vad som hände när det ”gick snett” i våras dokumenterade vi tidigare.

Vad man behöver veta om det Estetiska programmet för att hjälpa till att rekrytera tillräckligt många sökande till skolåret 2017/2018, kan man hämta hos Skolverket här och här eller också på Birger Sjöberggymnasiets hemsida.

Kopiera länk