Tänk om förslaget får gehör

Rikspolitik är en sak, här är det kommunens frågor vi behandlar! Denna tillrättavisning råkar man ut för, om man inte förebygger och väljer rätt formulering i fullmäktiges talarstol.

Men visst spelar det roll här hemma, vilka resultat förhandlingar i Stockholm leder fram till. Vänsterpartiet är inte med i regeringen, Vänsterpartiet står också utanför en rad överenskommelser mellan regeringen och de borgerliga partierna. Vänsterpartiet lägger inga egna budgetförslag i riksdagen utan förhandlar med regeringen. Det har hittills varit mycket framgångsrikt – åtskilliga målgrupper vet att uppskatta Vänsterpartiets förslag som har lett till avsevärda förbättringar.

Nu har Vänsterpartiet öppnat för Avgiftsfria läkemedel för alla från 80 år.

Och det betyder mycket för många ”här hemma”. Den senaste statistiken visar att 2016 finns 2273 invånare i vår kommun som är 80 år eller äldre, nästa år är det 2314 och valåret 2018 anger prognosen 2327. Blickar man fram till slutet av prognosperioden 2026, så är 3027 invånare 80 år eller äldre.

Med andra ord, Vänsterpartiets fullmäktigegrupp borde kunna räkna med en god uppslutning bakom förhoppningen, att våra partikamrater i riksdagen ännu en gång lyckas i sina förhandlingar med regeringen.

Här det viktigaste från förslaget:

Avgiftsfria läkemedel för alla från 80 år: Många äldre har en ansträngd ekonomisk situation. Samtidigt är deras behov av läkemedel stora och utgifterna för detta kan bli kännbara, trots dagens högkostnadsskydd. Vänsterpartiet ligger bakom reformen med avgiftsfria läkemedel för barn som infördes i år. För att stärka välfärden och skapa jämlika levnadsvillkor vill vi nu gå vidare med nästa reform. De äldres ekonomiska situation måste förbättras. Ingen äldre ska behöva avstå från medicin för att man inte har råd. Vänsterpartiet föreslår därför att läkemedel blir avgiftsfria för personer som är 80 år eller äldre. För personer över 80 år skulle förslaget innebära en minskad kostnad med i genomsnitt cirka 1700 kronor per år och person. Givet de låga pensioner som många äldre har vore det en reform med stor betydelse. För den äldre som har stort behov av läkemedel skulle förslaget innebära en ekonomisk lättnad med upp till 2 200 kronor per år. Förslaget avser läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånen, det vill säga de flesta receptbelagda läkemedel. Dagens högkostnadsskydd för läkemedel innebär att patienten betalar högst 2200 kronor under en period på ett år räknat från det första köpet. Detta är utformat så att patienten idag betalar fullt pris för läkemedel upp till 1100 kronor och därefter sker en stegvis avtrappning. Dagens högkostnadsskydd saknar en särskild utformning för äldre.”

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv