Endast fyra återstår …

Fliken ”På gång” ger tydlig information – endast fyra sammanträden är kvar innan sommarpausen, men almanackan för hösten är redan klar: Medlemsmöten, gruppmöten, Röda Lördagar och en mängd möten i de kommunala nämnderna och styrelserna, ända fram till 15 december. Ingen rast och ingen ro, det är inga problem för oss, anslutningen från våra medlemmar är mycket bra och våra förtroendevalda vill göra rätt för sig och sina arvoden.

Vad är som är kvar? Barn- och utbildningsnämnden på måndag tar emot en gedigen utredning om nödvändiga renoveringar, ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad för våra grundskolor på centralorten. I och för sig finns ett förslag att nämnden ska komma till ett beslut omgående, men det är uteslutet. Det blir nog så att nämnden endast ”noterar informationen”. Längre fram ”efter sommarpausen” kan ett beslut föras från nämnden upp till komunfullmäktige. Vår ledamot i nämnden har skrivit ner sina funderingar på sin egen blogg.

På tisdag sammanträder direktionen i Kunskapsförbundet Väst. En viss arbetsro har infunnit sig efter en längre tid av turbulens. Men det återstår många avgörande frågor på längre sikt. Vilka lokaler kan skolorna förfoga över, vilka utbildningar skall erbjudas i vilka skolenheter? I grund och botten är den avgörande frågan: Skall besluten gälla förbundet i sin helhet, skall det arbetas för att få fram bästa förutsättningar för utbildningen på gymnasienivå och i komvux? Eller ska förbundets högsta målsättning vara att ta hänsyn till medlemskommunernas särintressen? Av stort intresse är vad minialliansens partier i Vänersborg egentligen vill – stjälpa eller hjälpa?

På tisdag möts också ledamöterna i byggnadsnämnden – föredragningslistan skvallrar om full aktivitet på plansidan och bygglovet, det känns att det är på väg att lossna. Men trycket av bostadssökande är ju också enormt och behovet av nya bostäder vet inga gränser. Tänk om kommunen också kunde bestämma sig för att göra klart nya riktlinjer för en bostadsförsörjningsplan, det ”aktuella” underlaget från 2007 är ju knappt värt att öppnas.

På onsdag sammanträder kommunfullmäktige med den ovanliga starttiden 10:00 på förmiddagen. Att inte samlas först 18:00 när nästa års budget skall avgöras är ju en sak, så ”normalt” startar junimöten på tidiga eftermiddagen. Tänkte ordföranden på matchen Sverige-Belgien när han fastnade för 10:00?

Två ärenden sticker ut – Mål- och resursplanen för 2017-2019 och frågan om ansvarsfrihet för NÄRF. Det finns fyra olika budgetförslag, ett som manar till stor återhållsamhet, verksamheternas anspråk på resursförstärkning måste stå tillbaka för behovet att hålla fast i plånboken, så att inte lånebehovet för nödvändiga investeringar är utom kontroll. Detta är den socialdemokratiska kommunledningens förslag. Vänsterpartiet väljer att prioritera socialtjänsten och utbildningen ”nu”. Skolan och socialtjänsten måste erbjuda kvalitet i sina verksamheter, i en kommun som snabbt expanderar behöver medborgarna kunna lita på att ”allt fungerar”.

Minialliansens partier har kommit fram till samma slutsats och skillnaden mellan förslagen är minimal. Det tycks råda den omvända världen i Vänersborg. Men vi invänder inte när andra partier delar vår syn.

Sedan finns det Sverigedemokraternas förslag. Det måste man läsa. Då behöver inte vi kommentera det.

Det andra stora ärendet är att bevilja ansvarsfrihet för direktionen i kommunalförbundet NÄRF – Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. I kommunstyrelsen valde Vänsterpartiet att inte biträda ett förslag att inte bevilja ansvarsfrihet för direktionens presidium. Reservationen säger att underlaget inte räckte för ett sådant drastiskt beslut. Nu kommer det att ställas frågor i fullmäktige, många frågor. Och kommer det inte besked som reder upp och förklarar varför så mycket har kunnat gå snett, då borde det bli en jämn omröstning om ordföranden i NÄRF beviljas ansvarsfrihet eller inte.

Lite återstår innan sommarpausen.

Men ett P.S. är på sin plats – Samhällsbyggnadsnämnden återremitterade ett ärende på förslag av Vänsterpartiets ledamot. Det var väl bäst så. Nytt försök …

Kategorier
Arkiv