NÄRF och Kunskapsförbundet kom upp ”på bordet”

Kommunstyrelsen hade vid sitt sammanträde i veckan fler ärenden än bara frågan om ”Budget 2017”. På listan fanns punkten ”Fråga om ansvarsfrihet för 2015 avseende NÄRF”. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har varit ett samtalsämne under en ganska lång tid och frågan om ansvarsfrihet skall behandlas i kommunfullmäktige vid sammanträdet 22 juni 2016. Det blev i kommunstyrelsen mycket tydligt att det finns två från varandra avvikande förhållningssätt: Några ledamöter och partier vill inte yttra sig alls, andra tycker att frågorna behöver ställas för att förbundet skall komma på rätt köl igen efter all den turbulens som varit.

Vänsterpartiet markerade sin inställning med en reservation som nu följer med i utskicket inför kommunfullmäktige. (I övrigt har en av Vänsterpartiets ledamöter bloggat kring NÄRF upprepade gånger.) Minialliansen med M, L och KD gick ett steg längre och yrkade: ”Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen, men beviljar icke ansvarsfrihet för  presidiet, medan övriga ledamöter beviljas ansvarsfrihet.” Detta yrkande fick dock inte gehör i kommunstyrelsen.

Det fanns också en annan viktig fråga som gällde Kunskapsförbundet Väst. Förbundets revisorer tillsammans med revisorerna från medlemskommunerna Trollhättan och Vänersborg hade lämnat en ytterst kritisk granskningsrapport som gällde styrning och ledning av förbundet. I kommunstyrelsen i Vänersborg fanns ett förslag till yttrande som präglades av tanken: Vi gör som vi brukar göra, vi säger att vi har tagit till oss kritiken, att vi framöver ska förhålla oss till det som har anmärkts, eventuella ”riktiga” fel rättas självfallet till – i övrigt, ”business as usual”. Yttrandet som kommunstyrelsen i Trollhättan samma dag skulle ta ställning till var lite mer detaljerat, men präglades av samma grundinställning. Kunskapsförbundets direktion hade tidigare yttrat sig och kort och gott uttryckt sin förhoppning att revisorernas granskning skall vara utgångspunkten för en grundlig översyn av det som måste rättas till.

Hur gick det då i kommunstyrelsen i Vänersborg? Vänsterpartiets ledamöter invände starkt mot förslaget till yttrandet men sedan röstade vi för ett yrkande som kom från ledamoten Lena Eckerbom Wendel, M: Det blev majoritet för förslaget med röstsiffrorna 8:7, ledamöterna från kommunledningspartierna S, C och MP fick se sig som förlorarna.

Vi undrar om det hinns med till september, som uppdraget nu lyder, att någon tar en titt på Vänsterpartiets motion som pekar med hela handen på en möjlig förändring. Motionen har då legat till sig i över ett år utan att den hanterats av någon.

Kategorier
Arkiv