Ett förtydligande? Kan det bli värre?

Dagens lokaltidning TTELA noterar på sida 5:

Förtydligande

VÄNERSBORG: I artikeln om Nuntorp i lördagens TTELA kan man få uppfattningen att Fastighets AB Vänersborg vill köpa fastigheten för att hyra ut särskilt till Hushållningssällskapet. Om köpet går igenom är det meningen att skolan ska hyras ut till någon som vill driva den vidare. Det kan bli Hushållningssällskapet eller någon annan.

Här artikeln som ”förtydligandet” syftar till:

BRÅLANDA

Nuntorp värderat till 38 miljoner

Ett oenigt Fastighets AB ­Vänersborg vill köpa Nuntorp. Naturbruksskolans byggnader och mark har värderats till 38 miljoner kronor. – Men om regionen säger nej blir det ingen affär, säger ­kommunstyrelsens ordförande ­Marie Dahlin (S).

BRÅLANDA

Nuntorps byggnader och mark har blivit värderade till 38 miljoner kronor. Till det kommer värdet på lösöret. I dag är det Västra Götalandsregionen som äger fastigheten.

– Fastighets AB har beslutat om att köpa Nuntorp. Men om regionen säger nej blir det ingen affär. Och om fullmäktige i Vänersborg säger nej blir det ingen affär, säger Marie Dahlin.

Marie Dahlin är ordförande i bolagets styrelse de övriga två ­ledamöterna är vice ordförande Tor Wendel (M) och Bo Carlsson (C).

Tanken med affären är att rädda kvar naturburksgymnasiet i Brålanda. Regionen har beslutat att skolan ska läggas ner.

Hushållningssällskapet vill nu driva utbildningen vidare som en friskola och man har lämnat in en ansöka till Skolinspektionen.

Vänersborg kommun planerar att, via Fastighet AB, köpa fastigheten och hyra ut den till Hushållningssällskapet. För att det till slut ska bli en affär måste Vänersborgs kommunfullmäktige ge sitt godkännande.

Tor Wendel är emot att Fastighets AB genomför köpet. Moderaterna i Vänersborg har tidigare sagt att det är tveksamt om ett kommunalt ­bolag kan köpa en fastighet och hyra ut den till en viss friskola. ­Andra friskolor borde då ges samma möjlighet.

Någon har alltså vidtalat lokaltidningen, en rättelse har införts. Vi ifrågasätter om detta förtydligande borde ha införts.

Vid sammanträdet med direktionen för Kunskapsförbundet Väst i april 2016 anmälde Vänsterpartiets ledamot följande till protokollet:

I ansökan från Dalslands Naturbruksgymnasium AB lämnas under punkt 1.3 ”Offentligt inflytande” flera uppgifter som fortfarande är föremål för överläggningar och där det idag saknas formella beslut. Jag behöver ge uttryck för att jag ogillar ett sådant sätt att vilja förespegla att ”allt är på plats”.

Hushållningssällskapet, här som Dalslands Naturbruksgymnasium AB, ansökte hos Skolinspektionen ”om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola” och Skolinspektionen ville ha synpunkter från berörda kommuner. Vad var det då som Hushållningssällskapets ansökan gjorde gällande i slutet på februari 2016?

”Dalslands Naturbruksgymnasium AB kommer att hyra undervisningslokaler av Vänersborgs Fastighets AB helägt av Vänersborgs kommun. Hyran sätts efter affärsmässiga grunder. Utbildningen ska förläggas till Nuntorp …”

Och vidare: ”Västra Götalandsregionen har värderat och accepterat Vänersborgs kommun genom Vänersborgs Fastigheter AB som köpare av fastigheten.”

Det kan väl inte vara så Marie Dahlin och Bo Carlsson som styrelseledamöter i Fastighets AB har bett lokaltidningen TTELA att införa ett förtydligande? Mot bättre vetande?

Kategorier
Arkiv