Klara och tydliga uttalanden

Det händer inte varje gång när ett antal partiledare kliver upp i riksdagens talarstol. Men denna gång fanns tydliga positioner och markeringar. Vårt intresse för Jonas Sjöstedts inlägg var extra stort – vi kan ju välkomna honom på måndag i Vänersborg på Öppet Möte i Folkets Hus.

Jonas Sjöstedt sökte svar från andra debattörer om ingen ville inse konsekvenserna av förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd. Endast Maria Ferm från Miljöpartiet erkände att hon var medveten om att tillfälliga uppehållstillstånd hindrar etableringsprocessen. Här avsnittet i Jonas Sjöstedts anförande där han visade på sambandet mellan frågan om uppehållstillstånd och möjligheter att komma in på arbetsmarknaden:

”Men lika viktigt som det är att göra rätt är det att inte göra fel. Faktum är att Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra tillsammans är på väg att rikta ett välriktat sabotage mot etableringen på den svenska arbetsmarknaden. Det gäller de tillfälliga uppehållstillstånden och kopplingen mellan uppehållstillstånd och arbete. Faktum är att alla partier här i riksdagen utom Vänsterpartiet är överens om denna politik. Dessa förslag har sågats sönder och samman. LO har kritiserat att man ska koppla uppehållstillstånd till arbete. De säger att det gör arbetstagarna beroende och ökar risken för att de utnyttjas. I praktiken är systemet omöjligt att administrera och kontrollera. Det säger LO. TCO slår fast att tillfälliga uppehållstillstånd kommer att leda till en försämrad etablering på arbetsmarknaden. Det är precis det som vi talar om i dag. De säger att oseriösa arbetsgivare kan utnyttja nyanländas utsatta situation på arbetsmarknaden. Saco menar att förslaget kommer att försämra nyanlända akademikers möjligheter att etablera sig inom relevant yrke. Sveriges Kommuner och Landsting pekar på att ungdomar kommer att drabbas särskilt. Risken är stor att de väljer att avstå och helt enkelt inte börja en gymnasieutbildning därför att de måste få ett arbete för att få stanna i landet. Särskilt utsatta är de också när det gäller risken att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Arbetsförmedlingen ger en helt förödande kritik. De säger att detta riskerar att slå sönder det nuvarande arbetet med tvååriga etableringsplaner, och det är inte konstigt. Man är alltså på väg att genomföra någonting som direkt saboterar möjligheten till etablering på arbetsmarknaden, och det menar jag är fullständigt ohållbart. Det räcker inte med att göra rätt. Man måste också undvika att göra direkt fel. Jag skulle vilja höra från både Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra vad de säger om kritiken från LO, Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsförmedlingen. Är det inte så att ni håller på att förstöra de goda möjligheter vi har att låta människor komma in på svensk arbetsmarknad?”

Hela riksdagsdebatten kan ses i efterhand på riksdagens hemsida. Här i tur och ordning alla tre inlägg från Jonas Sjöstedt – anförande 1, 2 och 3.

Kategorier
Arkiv