Titta där – några visar musklerna

Kunskapsförbundet Väst, Vänersborgs kommun och Trollhättans kommun – alla tre är mottagare av en mycket kritisk rapport från revisorerna.  Vi berättade om rapporten redan 6 mars på Vänsterpartiets hemsida. Fyra dagar senare publicerade lokaltidningen TTELA två artiklar kring rapporten.  Samma dag satte företrädare för M, L och KD i Vänersborg sin namnteckning under en gemensam motion som nu kommer att tas upp i kommunfullmäktige i Vänersborg.

Det finns åtskilligt vi undrar över när vi granskar texten och yrkandet.

”Tanken med förbundet var (1) att samordna resurserna kring gymnasie- och vuxenutbildningarna i Tvåstad och därigenom uppnå en högre kvalitet för eleverna (2) i en tid av vikande elevunderlag (3) samtidigt som man åstadkom en god resurshushållning(4). Nu har tre år gått och vi kan tyvärr konstatera att inget av det ovan nämnda har inträffat.”

  1. Vår uppfattning: ”Tanken med förbundet är ….” – har ni övergett tanken?
  2. En högre kvalitet för eleverna – förbundet är på väg mot högre kvalitet.
  3. I en tid av vikande elevunderlag – också det har tyvärr inträffat.
  4. God resurshushållning – den utmärker förbundet, men från början och egentligen fortfarande gäller att förväntningarna är högre än viljan att betala vad det kostar.

Förbundet ansvarar för verksamheten, två kommuner ger förbundet pengarna. Om kommunerna inte betalar, måste förbundet minska sina utgifter – hur kan man då förvånas över att antalet lärare minskar? Revisorernas rapport beskriver utförligt att kommunledningarnas beteende har hindrat förbundet från att fatta långsiktiga beslut, ingen önskar ad-hoc-lösningar. Motionen gör en snäv tolkning av revisorernas rapport.

Förbundet har precis påbörjat sitt fjärde år. Under två av de första tre åren var en av motionärerna, Gunnar Lidell, M, ordförande i kommunstyrelsen i Vänersborg. Vi har läst varje protokoll och minnesanteckning från ägarsamrådet, inte någonstans framkommer att Gunnar Lidell under 2013-2014 eller senare (nu som kommunalråd utsedd av oppositionen) har påtalat det hemska spelet som kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan beskylls för i motionen.

Varför valde M, L och KD att byta ut sina ledamöter och ge uppdraget till nya representanter utan erfarenhet från förbundets arbete under den nya mandatperioden? Motionen gör gällande att man haft ögonen på problemen länge, då borde man beaktat behovet av kontinuitet.

Nästan lika tyst som Gunnar Lidell tycks vara i ägarsamrådet är partiernas företrädare i förbundets direktion. Där finns två borgerliga representanter som verkligen tar för sig, båda tillhör Centerpartiet Trollhättan. Att Centerpartiet i Vänersborg snart inte längre finns märks på två sätt: ”Alliansens” motion borde ju komma från fyra partier, men i Vänersborg är C idag identiskt med S, så till den milda grad att S tog alla platser i direktionen, C från Vänersborg finns ingenstans.

Motionen kom i anslutning till revisorernas rapport, en kompakt och lång rapport, fylld med beskrivningar av ett invecklat och komplicerat rävspel. Med all respekt har vi anledning att tvivla om Tove af Geijerstam , L, Marie-Louise Bäckman, KD, och Lena Eckerbom Wendel, M, verkligen har satt sig in i rapportens frågeställningar och slutsatser innan de satte sina namnteckningar på Gunnar Lidells motion.

Själva yrkandet föranleder också funderingar.

Att få ordning och klarhet kring regelverket var också syftet med Vänsterpartiets motioner, tre i antal, men dessa tycks ha kommit från fel håll. Att det är så svårt att hålla sig till sakfrågorna.

Till frågan om alternerande ordförandeskap. Vi håller med om att en ordförande som inte varit särskilt framgångsrik i sitt ledningsuppdrag kan och bör ersättas av någon som kanske lyckas bättre, men för oss spelar det överhuvudtaget inte någon roll om ordföranden kommer från Vänersborg eller Trollhättan. Vad föranleder denna punkt i yrkandet?

Slutligen öppningen för ett utträde ur förbundet. Vi vill ordna upp det som med all rätt kritiseras av revisorerna, öppet och ärligt, i direktionen och i vår egen kommun. Med tanke på hur lite förståelse Vänersborgs kommunledning under Marie Dahlin, S, Bo Carlsson, centerpartiet, och Marika Isetorp, MP, visar för vår kommuns grundskola och förskola, skräms vi av tanken att gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen skall föras ”hem till Vänersborg”.

Kategorier
Arkiv