Bostad

Medlemsmöte på torsdag – samtal med Hyresgästföreningen

Torsdag 11 februari har lokalorganisationen i Vänersborg månadens medlemsmöte i partiets lokal på Kronogatan 31, start 18:00.

Som alltid är vårt medlemsmöte öppet för den som intresserar sig för partiets arbete och vill veta mer om oss.

Till detta möte har vi inbjudit Hyresgästföreningen till ett samtal. Vi försöker att förbereda oss så att diskussionen kan leda oss framåt. Hyresgästföreningen är synnerligen aktiv och har många synpunkter på vilka beslut som borde fattas i vår kommun och i vår region.

Hyresgästföreningen har skrivit ”lokala” bostadspolitiska program – här tankarna som gäller just Vänersborg.

Som bakgrund kan man ta och se efter hur Länsstyrelsen i Västra Götaland sammanfattar beskrivningen av bostadsläget i Vänersborg – informationen är från december 2015.

Hyresgästföreningens verksamhet beskrivs på ett tydligt sätt på föreningens centrala hemsida: Våra viktigaste mål”. Där finns länken till föreningens broschyr: ”Förslag till en ny Bostadspolitik

Där kan man läsa om ”Inflytande”, om ”Boendekostnad”, ”Ett hållbart boende”, ”Ett tryggt boende” och om ”Bostadsbrist och byggande”.

Slutligen finns också mycket läsvärda rapporter och utredningar från Hyresgästföreningen, underlag som det är bra att känna till för den som vill grunda sitt kommunpolitiska arbete kring bostadsfrågor på mer än intuition och känslor.

Det började talas ganska mycket om bostadsbristen sedan några år tillbaka, men antalet nyanlända har ju dramatiskt ökat behovet att något måste ske ganska omgående. Det finns dock mycket olika uppfattningar om vilka lösningar som är rätt. För Vänsterpartiets del gäller också i frågan om bostadsbristen att vi inte kommer att ställa svaga grupper mot varandra. ”Bostad först” gäller för alla som kämpar för att skaffa sig rimliga förutsättningar för sig själva och den egna familjen: bostad, utbildning, arbete och förvärvsinkomst är grundpelare för alla.

När regeringen nyss startade samtal kring bostadspolitiska målsättningar med de fyra allianspartierna och Vänsterpartiet, formulerades vårt partis utgångspunkt så här.

Idag kom också en rapport som vi behöver ta till oss: ”Boende med konsekvens : En ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad”

Välkommen till vårt medlemsmöte på torsdag.

Lördag 27 februari har Vänsterpartiet Vänersborg sitt årsmöte. Information och underlag skickas till alla medlemmar.

Kopiera länk