Första möte inför 2017

Två dagar innan midsommarafton ligger beslutet om Mål- och resursplanen för 2017 på bordet för 51 ledamöter i kommunfullmäktige. Några ledamöter kommer då att vara mycket väl pålästa, andra har det svårare med att skaffa sig en överblick.

Idag är det alltså första mötet – budgetberedningen sitter mellan 08:30 och 17:00. Vem är budgetberedningen? Det är de fem ledamöterna från kommunstyrelsens arbetsutskott: Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Marika Isetorp (MP) från minoritetsstyret i Vänersborg. Dessutom Gunnar Lidell (M) och Peter Göthblad (L) från mini-alliansen. De tre första har 22 mandat bakom sig, Gunnar och Peter 15 mandat, KD tillhör ju också mini-alliansen. I budgetberedningen återfinns alltså representanter från fem partier med 37 av 51 fullmäktigemandat bakom sig. Helt utanför är V och SD som har 6 mandat vardera och det lokala Välfärdspartiet. 

Vad sker idag? Kommunstyrelsens arbetsutskott fick redan i måndags en föredragning kring ”preliminär bokslutsrapport”, alltså en överblick hur utfallet blev för 2015, om det blev pengar över eller vilka som rapporterar att man hamnade på minussiffror. Det viktigaste är ju inte tillfälliga engångshändelser som påverkar ekonomin, avgörande är hur den fortsatta utvecklingen kommer att prägla det löpande budgetåret 2016. På dagensmöte fyller ekonomistaben på med ”omvärldsbevakningen”, där regeringens och riksdagens arbete och beslut utgör en betydande del av underlaget. 

När kommer de övriga partierna in i bilden? Mycket senare. Budgetberedningen har fem mötesdagar till i sin almanacka. Först därefter görs en sammanställniung och resultatet presenteras för ”alla” så att kommunstyrelsen kan fatta ett beslut om budgetramar 2017. 

För Vänsterpartiets del betyder det att vi fram till början av mars har gott om tid att göra annat. Vi följer med uppmärksamhet dragkampen som utspelar sig riksplanet mellan Alliansens partier, då med C i kvartetten. Faller man för kraven och frestelsen att fälla Stefan Löfvens regering så rikserar en mängd goda beslut att sopas bort. Vänsterpartiet har ju på riksplanet haft stor förhandlingsframgång och lyckats att få regeringspartierna S och MP med på att föreslå riksdagen beslut om avgörande förbättringar. Avgörande? Ja, kanske inte i det ”stora hela”, men av mycket stor vikt för alla som berörs av enskilda förbättringar. 

Vi hoppas att budgetberedningen är vaken och förstår att formulera bra förslag. Vår möjlighet att påverka kommer sent, men vi kommer att vara förberedda när det blir vår tur.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv