Bostadsförsörjning

Läs tidningen …

Översiktsplanen är på gång, senast om ett år eller så ersätter en ny plan den nu gällande från 2006. Riktlinjer till bostadsförsörjning är från 2007, fast regelverket säger att varje mandatperiod skall ett nytt beslut fattas. 2006 och 2007 utgjorde S och C tillsammans kommunledningen, bostadsfrågor var inte med i tio-i-topp, istället byggdes för 300 Mkr en bandyarena – under missaktning av ett majoritetsbeslut i fullmäktige som endast beviljade 140 Mkr. I valet 2010 spolades S och C bort – en borgerlig ledning (utan C) tog över. På bostadsfronten hände knappt någonting. Valutgången 2014 var tydlig – i Vänersborg fanns inga vinnare. S och C återkom, men behövde MP för att nå till respektabla 22 av 51 mandat och bilda ett minoritetsstyre. MP förhandlade bra. För det första kom man överens att hålla överenskommelsen hemlig, eller som det sades, ”intern”. Då behövde ingen avslöja vem som gjorde vilka eftergifter och varför man övergav sina utfästelser från valrörelsen. För det andra fick MP det man sökte, ”poster”, mängder av poster i diverse presidier. För det tredje lades en färdig detaljplan på is, MP begärde det och socialdemokraternas ordförande i kommunstyrelsen medgav utan omsvep att eftergiften var ”mot bättre vetande”.

På bostadsfronten händer nu lite mer, men inte på något sätt i den takt som bostadsbristen kräver. Vänersborg har genom utbyggnaden av dubbelspåret till Göteborg (från Öxnered) blivit mycket attraktivt för arbetspendlare. Från asylboendet på Restad Gård är det säkert många familjer som skulle vilja stanna i Vänersborg. Från en stagnerande befolkningsutveckling under en period av tio år fram till 2009 pekar SCB:s siffror nu på en brant uppgång.

Vänsterpartiet har som oppositionsparti påtalat behovet av nya bostäder under den olyckliga perioden fram till 2010, då pengarna lades på is med resultatet att Arena-investeringen för tiden fram till minst 2030 tar cirka 25 Mkr från våra tillgånger, år för år. Vi blev nästan tjatiga under den borgerliga mandatperioden, men istället för att bostäder byggdes så planerade man, och skissade, och marknadsförde nya stora och fina projekt – det var ju val 2014 och det gällde att profilera sig.

För lite mer än ett år sedan biföll kommunfullmäktige en motion från Vänsterpartiet, där vi efterlyste en sorts ”kraftsamling”, alla poltiker skulle vara med och begrunda under en temadag vad som kunde göras.

Någon temadag har det inte blivit, däremot har kommunledningen vid två tillfällen samlat fastighetsägare och byggentreprenörer till en ”Bodialog”. Därifrån kommer inte mycket information, utöver några optimistiska rop ”nu ska det hända något”.

I december skulle kommunstyrelsens ordförande svara på en ”fråga” från Vänsterpartiet, men hon fick förhinder och det blev inget. Nu har Vänsterpartiet ”i god tid” inför fullmäktige lämnat in en interpellationsfråga, i god tid betyder enligt arbetsordningen att svaret skall lämnas vid samma sammanträde. Vad svaret i fullmäktigesalen blir vet vi inte än – men en djärv gissning kan vara: ”Läs tidningen, så får ni svar på era frågor.” Lokaltidningen TTELA publicerade igår en sammanställning: ”Här planeras 1700 bostäder.

Ingen tvekan, planeringen är i full gång, det visste vi och det bekräftas av tidningen. Men vi ville något annat. Bostadsbyygandet skall inte vara en fråga där enstaka tjänstemän och några få politiker ur byggnasnämnden och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med kommunalråden sitter och planerar. Vi hade tänkt oss en dag, där alla ledamöter i fullmäktige och därmed mängder av politiker från alla tänkbara nämnder skulle få en förstahandsinformation om vad som behöver göras, om vad som bromsar, om vad som ska prioriteras. I vår motion, men även nu i interpellationsfrågan, pekar vi på det vi föreslår – och det som kommunfullmäktige redan har bifallit i slutet på 2014.

Men visst, vi får väl läsa tidningen ….

Kopiera länk