Gott om tid att läsa på

Vid kommunfullmäktige i slutet på februari finns det med ett ärende som ”kostar” kommunen 6½ miljon kronor.  Det torde vara anledning nog att sätta sig ner och studera underlaget och begrunda beslutsförslaget.

Det finns således tillräckligt med tid att läsa på, att göra anteckningar och formulera frågor kring det som behöver förklaras än bättre. När partigruppen, alltså Vänsterpartiets valda representanter från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige, träffas 25 januari 0ch 16 februari kan alla medlemmar med intresse för frågan ansluta sig och bidra till hur vårt ställningstagande blir. Det är viktigt för oss att vi känner oss säkra på att ha påverkat beslutet efter bästa förmåga.

Detta är bakgrunden till att vi ofta publicerar underlaget till viktiga ärenden så snart dessa blir offentliga. Handlingarna till fullmäktige finns på kommunens hemsida först omkring tio dagar innan sammanträdet. Beredningen inför fullmäktige sker någon vecka dessförinnan, handlingar till kommunstyrelsen brukar komma ut fem-sex dagar innan styrelsens sammanträde. Den kortaste varseltiden gäller för kommunstyrelsens arbetsutskott, hela bunten med 393 sidor för 18 ärenden kom  i fredags sent på eftermiddagen och sammanträdet är på måndag efter lunchen. Här blir problemet ganska tydligt: Å ena sidan väger arbetsutskottets behandling mycket tungt, här sker ju den avgörande första formella behandlingen – och det är verkligen inte lätt att senare vrida besluten i annan riktning. Kommunalrådens tyngd spelar roll, det vore en prestigeförlust att behöva göra en pudel. Å andra sidan kan man ställa frågan hur väl pålästa arbetsutskottets fem ledamöter är och hur mycket förankring det har hunnits med ”över en helg” i deras partigrupper

Här ärendet där totalt 6½ miljoner kronor under perioden 2016-2019 ska vara kommunens del i ett projekt som kan, om allt går bra, ge mångdubbel utdelning. Det handlar om ärendet ”Medfinansiering av projektet Wargön Innovation” och det avser ny verksamhet på den stora ödelagda industritomten där Holmen Papers lade ner sin pappersproduktion för ett antal år sedan.

Och här är hemläxan för den som vill veta vad beslutet egentligen gäller:

PM från Wargön Innovation

Projektansökan – Tillväxtverket

Beslut från Tillväxtverket 2015-12-15

Medfinansieringsintyg [observera: från början av oktober 2015]

Kategorier
Arkiv