Medlemsmöte

Årets första medlemsmöte

Tisdag, 12 januari 2016, 18:00 i vår lokal på Kronogatan 31

Till årets första medlemsmöte har vi inbjudit Håkan Alfredsson, chef för Kultur- och fritidsförvaltningen, och Gunnar Björklund, chef för fastighetsenheten under Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi får en presentation av planerna för ”Nya Huvudnäs” i kv Läroverket. En preliminär tidplan har följande hållpunkter: kommunstyrelsen ger i april uppdrag till projektering – medborgarinformation i oktober/november – beslut i kommunfullmäktige i februari 2017.

Andra punkter på medlemsmötet:

Från partiets Vänsterdagar hösten 2015 återstår en rapport från några seminarier – Kenneth Allblom berättar utifrån sina anteckningar.

5-8 maj 2016 är tiden för Vänsterpartiets nästa kongress. Redan nu på tisdag bör vi enas kring vilka nomineringar till ombud vår lokalförening vill ställa sig bakom. Nomineringsstopp är söndag 17 januari , valet av 9 ombud från Älvsborg sker senare genom postomröstning av distriktets medlemmar.

Välkommen till medlemsmötet ! 

Kopiera länk