Det borde lossna …

Vänersborg låter tala om sig. Igen och igen. De sista dagarna i samband med mottagningen av asylsökande och en stor befolkningsökning genom anhöriginvandring. Utan tvekan har Vänersborg sedan 2013 hunnit ikapp och gått om närliggande kommuner i Västra Götaland. När det gäller antalet nyanlända stiger siffrorna brant och såväl antalet asylboendeplatser som antalet anläggningar är nu många fler än i många andra kommuner.

Visst kan man förstå kommunstyrelsens ordförande när hon försöker sammanfatta läget som personalen inom socialtjänsten och skolan befinner sig i. Pressen är oerhört stor och det som inte hanns med innan slutet på dagen tycks ofta större än det lilla man lyckades åstadkomma. Men skickliga politiker bör inte bara ha talets gåva, talet bör inte skynda snabbare än tanken. Vid några av de mest tveksamma uttalanden som nådde riksmedia lät det som att allt var förankrat i kommunstyrelsen – och det var det inte. Det behöver betonas.

Idag på eftermiddagen kom ett klarläggande besked från Stockholm. Den två veckor gamla överenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna kläddes i siffror och ligger nu på riksdagens bord – propositionen kring en extra ändringsbudget. För Vänersborg innebär den att vi i december kan räkna in ett extra tillskott på 73,8 Mkr. Pengarna ska självfallet också täcka kostnaderna nästa år, 2016.

Igår hade Rädda Barnen inbjudit lokala politiker för ett samtal. En viktig punkt gällde en förhoppning om att kommunen borde inrätta en tjänst som samordnare för alla frågor som hänger ihop med organisationens arbete för flera av flyktinggrupperna. Rädda Barnen har alltså samma uppfattning och önskemål som flera andra ideella organisationer i Vänersborg har gett uttryck för.

Sedan i början av juni finns en motion som har samma syfte och yrkande, motionen kommer från socialnämndens integrationsberedning. Än har det inte hänt något. I slutet på november behandlar socialnämnden motionen, någon gång i februari eller mars 2016 kan den tidigast föras till ett beslut i kommunfullmäktige.

Redan i morse – innan Magdalena Andersson berättade om detaljerna i propositionen – hade Vänsterpartiet lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande.  Rädda Barnens önskemål om att kunna söka kontakt med ”kommunen och andra” via en samordnare är ju precis det som motionen syftar till. Så frågan som ska besvaras i kommunfullmäktige nästa vecka lyder:

Kan inte en sådan anställning av en kommunal asylsamordnare ske utan att vi behöver invänta resultatet av en utdragen motionsbehandling?  

Magdalena Andersson sade något om att vi har fullt förtroende för kommunala politiker som förstår att använda extra tillkommande medel på ett klokt sätt. Vi tror att hon också tänkte på sin partikamrat i Vänersborg, Marie Dahlin. Vänsterpartiet i Vänersborg är ett oppositionsparti men det hindrar oss inte från att hålla tummarna för att Marie Dahlin också denna gång är lika spontan som alltid – fast kanske en aning klokare i sina beslut än vanligt.

Kategorier
Arkiv