Kommunstyrelsen utan större dramatik

Idag hade kommunstyrelsen sitt sista sammanträde innan sommarpausen – med en lång lista med 37 ärenden, de flesta tas upp en gång till i kommunfullmäktige. Den 17 juni fattas först beslut, idag gällde det att enas kring vilka beslutsförslag som skulle föras vidare.

Femton ledamöter från åtta olika partier var helt eniga i det stora flertalet frågor. Oftast lyder ju beslutsförslaget att ställa sig bakom förvaltningarnas yttrande. Även om det kommer kritiska frågor och synpunkter är det långt till att någon kommer på tanken att förmulera ett eget förslag. Ordförandens klubba faller i snabb takt när kommunstyrelsen är framme vid beslutsomgången.

Här några undantag, här ärenden där vi kan förvänta oss debatt i fullmäktige och utdragna omröstningar.

  1. Beslut om Mål- och resursplan 2016 ….. Nu finns fyra yrkanden, det första från kommunledningens tre partier S, C och MP, det andra från M, FP och KD, det tredje från Vänsterpartiet och det fjärde från Sverigedemokraterna. Redan i kommunstyrelsen räknades rösterna, det slutade med 7 för alternativ 1, 4 för alternativ 2 och vardera 2 för de tredje och fjärde förslaget. Alla stod fast vid sina egna förslag och alla som inte ”vann” i omröstningen reserverade sig till förmån för de egna yrkandena. Vi får se hur det blir fallet på eftermiddagen och kvällen 17 juni, fullmäktige börjar ju redan klockan 13:00.
  2. Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag. Tre olika yrkanden, det första från kommunledningen somför över pengar från ett anslag till ett annat och därmed låtsas ”ge” något till nämnden, det andra från den Moderatledda minialliansen, som villbevilja ett ansenligt belopp och det tredje från Vänsterpartiet som vill bevilja hela beloppet i enlighet med nämndens enhälliga begäran. När Vänsterpartiets förslag hade fallit, valde vi att stödja Moderaternas yrkande. Sverigedemokraterna biföll Socialdemokraternas yrkande som nonchalerar barn- och utbildningsnämndens vädjan om mer resurser. Omröstningen utföll således 9:6.
  3. Kultur- och fritidsnämnden hade också äskat mer resurser för det löpande budgetår 2015. Minialliansen ville ge ett begränsat belopp, Socialdemokraterna hela beloppet. Denna gång ”vann” kommunledningens partier omröstningen med 11:4.
  4. Fiberstrategi för Vänersborgs kommun 2015 – 2022. Vänsterpartiet yrkade på avslag men fick inte gehör hos något annat parti och anmälde en skriftlig reservation.

Oenighet alltså bara i fyra av trettiosju ärenden, som det brukar vara för det mesta.

En fråga hålls i stort sett utanför den kommunalpolitiska debatten – och det går inte att säga ”på gott och ont”. Vänsterpartiets representanter upplever nog ingen glädje över att frågor kring gymnasieutbildningen och vuxnas lärande har förts bort från dagordningen. Läs gärna en reservation som Vänsterpartiet lämnade i förra veckan i Kunskapsförbundet Väst.

Förra veckans omröstning i socialnämnden kring äldreomsorgen i Brålanda har nu även beskrivits i lokaltidningen TTELA. Det framgår med all önskvärd tydlighet att Vänsterpartiet spelar roll, om inte på annat sätt så åtminstone som en väckarklocka i elfte timmen för de lokala socialdemokraterna.

Men det fanns även ett annat ärende i socialnämnden som är av betydelse. När kommunledningen, förra mandatperiodens borgerliga gruppering och även denna mandatperiodens S,C, och MP-blandning, vill agera men inte vågar tala klartext, då smygs det fram betydelsefulla och dyra beslut som  nog hade förtjänat en öppen och ärlig behandling. Vänsterpartiets representant beskriver vad som hände i sin reservation.

I morgon kväll, tisdag 2 juni med start klockan 18:00, samlas vi i Vänsterpartiets lokal på Kronogatan 31 till ett gruppmöte. Då finns alla medlemmar med uppdrag i fullmäktige och nämnder och styrelser på plats. Vi går genom vad som varit på kommunstyrelsen, vad som väntar i kommunfullmäktige 17 juni. Samtliga nämnder har i juni ett sista sammanträde innan sommarpausen och vi ägnar tid åt viktiga frågor som väntas finnas på nämndernas föredragningslistor. ”Gruppen” brukar få många tips och synpunkter från icke-parlamentariker bland våra medlemmar. Vi är väl sådär femton med uppdrag och fyra gånger fler ”utan” uppdrag. Välkommen till (troligen) sista mötet i den lokala partiföreningen innan sommaren.

Kategorier
Arkiv