Gruppmöte – principiella beslut skall fattas

Några hektiska dagar framöver. På tisdag skall budgetberedningens förslag bli offentligt och kan laddas ner från kommunens hemsida. Vi har dock svårt att tro att den styrande minoriteten på måndag nästa vecka vid kommunstyrelsens sammanträde helt står bakom sitt eget förslag, det förekom alldeles för många uttalanden i den lokala tidningen som antyder att en viss insikt breder ut sig.

Vänsterpartiets ledamöter presenterar vid gruppmötet tisdag 26 maj förslaget vi tänker lägga fram i kommunstyrelsen. Det gäller anslagen för enskilda nämnder och hur vi tänker oss finansieringen, det gäller även frågan hur Vänsterpartiet skall förhålla sig vid omröstningar om olika budgetförslag. Utgången av kommunstyrelsen kan mycket väl bli att budgetberedningens arbete (eller det nya förslaget från kommunledningens minoritetspartier) underkänns och att kommunfullmäktige den 17 juni behöver ta ställning till ett annat huvudförslag.

På gruppmötet behöver vi också diskutera hur Vänsterpartiet på onsdag skall ställa sig till budgetförslaget i Kunskapsförbundet Väst och till ärendet om äldreomsorgen i Brålanda som avgörs på torsdag av socialnämnden.

Det brukar vara trångt i vår lokal vid våra möten, vi räknar med att det kan bli ont om platser tisdagkväll. Välkommen 26 maj, vi startar 18:00 i Vänsterpartiets lokal på Kronogatan 31.

Kategorier
Arkiv