Arena Vänersborg

Kommunfullmäktige onsdag och medlemsmöte torsdag

Kommunfullmäktige i juni blir en spännande tillställning. Minoritetsledningen med S, C och MP lägger fram sitt första budgetförslag. Tar man en titt tillbaka, t ex till debatten för ett år sedan eller i partiernas valbroschyrer, så undrar man hur en kompromiss ser ut. Vem fick ge sig, vem fick genom sin vilja?

Men först kommer ett lugnt majmöte i kommunhusets sessionssal, onsdag 20 maj. På föredragningslistan finns inte några särskilt kontroversiella frågor. Frågetecken dock kring Blåplans-ärenden: I sista stund kom man på att Miljönämnden borde tillfrågas om synpunkter. Nu finns beskedet, nämnden har invändningar mot det liggande förslaget.

Vänsterpartiet tar plats i alla nämnder och med sex ledamöter i fullmäktige har vi en mycket aktiv grupp. I kommunhusets korridorer återfinns vi dock inte. Där förekommer mycket snack och inte sällan avgörs där hur beslutsförslagen skall utformas. Vet man inte får man fråga. Det gör vi, i fullmäktigesalen, i offentligheten, nu med en interpellation och tre frågor:

Hur tänker den nya nämnden hantera Arena Vänersborg?

Var gär gränsen mellan ”politik” och förvaltning?

Nu står den där den står

Tålamod är en dygd – temadag bostadsförsörjning

 Dagen efter kommunfullmäktige, torsdag 21 maj, har Vänsterpartiet medlemsmöte. Som alltid med start 18:00 i vår egen lokal på Kronogatan 31. Vi försöker bilda oss en uppfattning om hur det egentligen går med projektet Torpa. Det finns tydliga tecken på att området behöver mer uppmärksamhet än kommunen hittills har velat ge. Medlemsmötet skall också yttra sig om Vänsterpartiets framtida distriktsindelning i Västra Götaland. Förändringar i valkretsindelningen föranleder förändringar för partiet: Vilka kommuner skall ingå i vilket distrikt och när skall förändringar ske, innan valet 2018 eller först därefter? 

Dela den här sidan:

Kopiera länk