Tänk om vi visste hur det är tänkt att bli …

Mål- och resursplan 2016 heter det färdiga dokumentet som med ett klubbslag av kommunfullmäktiges ordförande den 17 juni 2015 lägger fast vad som ska gälla nästa år.

Budgetprocessen upprepas varje år och pågår från februari fram till det avgörande sammanträdet i mitten av juni. I huvudsak är det fem politiker i budgetberedningen som samlar in all information och som med stöd av ekonomistaben utformar beslutsunderlaget. Alla kostnader för nästa års verksamhet och för alla investeringar som planeras bör täckas av förväntade intäkter genom skatter och statsbidrag.

Vänsterpartiet med sina 6 av 51 ledamöter i kommunfullmäktige ingår inte i budgetberedningen och är utan information fram tills förslaget blir offentligt. Tre ledamöter i budgetberedningen kommer från partier med mindre antal fullmäktigeledamöter: Bosse Carlsson (C, 4), Marika Isetorp (MP, 4) och Peter Göthblad (FP, 3). Därutöver är det Marie Dahlin (S, 14) och Gunnar Lidell (M, 10).

Den 12 maj läggs förslaget fram för de fackliga organisationerna, då är förslaget offentligt. Vid den tidpunkten ska förslaget också vara förankrat, dvs kommunledningen skall ha försökt att samla en majoritet bakom inriktningen och de olika delförslagen. Den 1 juni kan partierna som inte fanns med i processen lägga sina egna förslag på kommunstyrelsens bord.

Det finns flera partier i Vänersborg som för det mesta har hållits utanför när S och M har hållit i taktpinnen. Är det M som leder en koalition med FP och KD, så brukar S i huvudsak vara överens med M för att sedan göra större väsen kring några mindre punkter där man har hittat möjlighet att kunna skylta med egna förslag. Tvärtom gäller att M upprepar samma spel, det finns alltid samma förslag som kryddas med ett litet antal avvikelser som går att marknadsföra.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Vänersborg har genom åren varit utanför. Förra året var valrörelsen i gång när budgetprocessen kom in i slutfasen. Miljöpartiet valde att spela högt i juni före valet och gjorde ”all-in” i ett försök att finansiera det mesta av det bästa genom en skattehöjning. Förslaget var inte förankrat någonstans och förblev utan respons. Vänsterpartiet var nog det enda parti som sympatiserade med tanken men vi valde en annan linje. Under ett valår röstar fullmäktige nämligen två gånger kring mål- och resursplanen, först i juni innan valdagen och sedan i november när valresultatet slår fast vem som kan bilda majoritet under den kommande mandatperioden.

Vänsterpartiet räknade med att Socialdemokraterna i Vänersborg efter en valframgång skulle följa sina egna tankar som fanns att läsa i valbroschyrerna och som predikades vid varje möte. Vi tog därför ett steg tillbaka i juni och fokuserade helt på att förbereda ett bra budgetbeslut i november. Vi räknade fel, med facit i handen erkänner vi att vi gick på en nit.

Det är dock av intresse att påminna om den utskällning som Miljöpartiet gav oss för ett år sedan. Det är intressant läsning:

Marika Isetorps tal – budget, våren 2014

Vänsterpartiet röstade emot pengar för skolan

Hur kan Vänsterpartiet välja den budget som är sämst för barnen?

Nu är Miljöpartiet med i den oheliga allians som regerar Vänersborg i minoritetsställning, där S har bundit till sig C och MP. Samma Marika Isetorp låter oss inte veta hur hon och hennes parti påverkar budgetprocessen. Det enda som hittills kommit fram är en rad på hennes Facebook ”Efter en intensiv vecka för oss i kommunens budgetberedning ….”

Vi inväntar med spänning resultatet av överläggningarna.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv