Det gäller att hålla ordning i almanackan

Kommunstyrelsens arbetsutskott förbereder ärenden till kommunstyrelsen, kommunstyrelsen beslutar i en del ärenden och skriver beslutsförslag till kommunfullmäktige i en mängd andra ärenden. I veckan sammanträder arbetsutskottet måndag 2 februari och kommunstyrelsen onsdag 4 februari. Men arbetsutskottet förbereder ärenden inte till denna onsdag utan till kommunstyrelsen 4 mars. 23 februari tar arbetsutskottet sats på nytt och hinner med ytterligare en samling ärenden inför 4 mars.

Kommunstyrelsens förslag från onsdag 4 februari går till fullmäktige 25 februari. Där finns redan några punkter som kommunstyrelsen hade för beredning den 21 januari. Från sammanträdet 4 mars går tåget till kommunfullmäktige 25 mars. Enkelt, men det gäller att hålla ordning.

Finns det ”viktiga” ärenden som står inför avgörande? På måndag i arbetsutskottet gäller det för Vänsterpartiets del en motion som ska upp i kommunfullmäktige i slutet på mars. Vi hade bett om en utredning om avgiftsfri kollektivtrafik med tre alternativa att-satser: ungdomar, ”65 plus” och ”alla”. En preliminär utredning finns från kommunkansliet som utgör underlag för ett beslut i fullmäktige. Förslaget blir väl att med tjänsteutlåtande som grund skall motionen anses besvarad och avslutad för kommunfullmäktiges del. Bättre än så vill vi och vi får väl hitta ett sätt att använda underlaget för att komma vidare med något steg i rätt riktning.

På onsdag i kommunstyrelsen finns en fråga som håller på att avslöja på ett närmast pinsamt sätt kommunens stela och rigida attityd i bemötandet av enskilda medborgare som ”ber om annat”. En handfull fastighetsägare som har sin bostad på mark som tillhör Vänersborg men som på nästan alla sätt och vis är ”trollhättebor” har vänt sig till Kammarkollegiet och ansökt om en rättelse av kommungränsen. Nu är det tredje gången Vänersborg skall yttra sig till Kammarkollegiet om denna ansökan – och det är tredje gången samma svar. Vid andra tillfället erbjöd Vänsterpartiet en annan formulering som yttrande. Vår tanke var att kommunens svar skulle visa bättre förståelse för enskilda medborgares synpunkter. Vänsterpartiet ville också tydliggöra att det inte handlade om något där kommunen skulle avgöra på samma sätt som vi gör när motioner är framme för beslut. Bifall eller avslag är Kammarkollegiets sak, kommunen skall biträda med upplysningar ”i sakfrågan”. Nu vid tredje tillfället blir Vänsterpartiets yrkande skarpare i tonen. Vi får se om vi är ensamma eller om något annat parti hänger på. Sist var det Miljöpartiet som ställde sig på vår sida men efter valet har MP slutit en överenskommelse med betongpartierna S och C, så vi får se.

Ytterligare ett ärende bör uppmärksammas: Demokratiberedningens rapport. När rapportens utformning diskuterades av beredningen i december var representanterna från Sverigedemokraterna frånvarande. Vi får se om deras ledamöter i kommunstyrelsen har läst rapporten och hur man vill reagera.

I övrigt går vi i väntans tider. Arbetsutskottet byter strax kostym och blir ”budgetberedningen”. Först serveras bokslutet med stora underskott 2014 hos tunga nämnder. Sedan kommer en beskrivning av läget 2015, förmodligen i avsaknad av ljusa toner. Och så utsikterna inför 2016 – tredje kapitlet i en dyster läsning. Vänsterpartiet har denna mandatperiod hållits utanför arbetsutskottet, vi får invänta när behandlingen lämnas över till kommunstyrelsen. Spännande tider, med en kommunledning som endast har 24 av 51 röster i kommunfullmäktige. Enda gången man har egen majoritet är i arbetsutskottet. Vi får se hur långt det kan bära.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv