När får vi veta vart vi är på väg?

Alla är i gång nu – samtliga nämnder sammanträder och inom en snar framtid borde bilden klarna, hur Vänersborg ska styras av denna mandatperiodens minoritetsledning S, C och MP. Med endast 22 av 51 ledamöter i fullmäktige och utan egen majoritet i någon av nämnderna kan man förvänta sig svårigheter att hålla kursen. Vilken kurs? Än så långe vet ”vi andra” endast att man har åstadkommit en överenskommelse, men inget har sagts om innehållet och riktningen. Låtsas man att S och C är bästa vänner? I Vänersborg kanske, men någon tycks ha sålt sin själ. S och MP – på samma kurs? Inte om vi ser tillbaka på den gångna mandatperioden, inte om vi bläddrar igenom valbroschyrerna från i somras. Ingen ”regeringsförklaring” således, men en rad frågor under den närmaste tiden borde ge fingervisningar.

På måndag träffas kommunstyrelsens arbetsutskott, vid sidan om de tre kommunalråden Marie Dahlin, S, Gunnar Lidell, M och Bo Carlsson, C, ingår Marika Isetorp, MP och Peter Göthblad, FP. Första punkten är ett förnyat yttrande till kammarkollegiet. En handfull kommuninvånare hänvisar till ett flertal nackdelar som sammanhänger med att de är folkbokförda i Vänersborg fast de ”egentligen” bor i Trollhättan. Frågor om gränsdragningar kommunerna emellan avgörs av kammarkollegiet. Nu ska Vänersborg yttra sig på nytt och vi är nyfikna hur MP förhåller sig denna gång. I september 2014, veckan innan valet voterade MP mot kommunens yttrande och biföll istället Vänsterpartiets yrkande till yttrande.

Kommunen: ”Kommunfullmäktige beslutar anta …. tjänsteskrivelse … som yttrande. Kommunens motiv för avstyrkan är att skälen som framförs för en flytt av kommungränsen inte är tillräckligt starka och övervägar inte nackdelarna som kan uppstå vid förändring av gränsen. Vissa olägenheter med den kommunala servicen kan man lösa genom samverkan med Trollhättans kommun.”

Vänsterpartiet: ”I ansökan framförs ett flertal beaktansvärda synpunkter som borde prövas av Kammarkollegiet. Vänersborgs kommun vill dock framföra att det finns möjligheter att tillmötesgå de sökande genom att ytterligare förbättra vår samverkan med Trollhättans kommun.”

Det kan tyckas vara ”samma sak” men vårt yttrande vill visa respekt för kommunens medborgare och vill också hålla sig till regelverket. Det är nämligen helt Kammarkollegiets sak att ”väga” argumenten i sakfrågan och avgöra denna ansökans utgång. Yttrandet formuleras slutligen av kommunfullmäktige 25 februari innan det skickas till Stockholm.

Kategorier
Senaste kommentarer
Arkiv