Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen nästa …

Nu går det undan. Nya nämnderna är i gång och vid sidan om den vanliga ärendelistan är det utbildningar och informationer som dominerar sammanträdena under den första månaden. Vår ledamot i barn- och utbildningsnämnden beskriver därför på sin blogg det som gällde nämndens aktuella ärenden och i ett annat inlägg kommer en utförlig skildring av allehanda upplysningar kring kommunallagen och förvaltningslagen.

Från byggnadsnämndens första sammanträde berättas om voteringar kring bygglovsfrågor. Kommunledningens samarbetspartier S, C och MP har inte i någon nämnd egen majoritet. Därutöver är ju SD nu för första gången med i samtliga nämnder, vilket ytterligare förstärker osäkerheten angående vilka beslut som kommer att fattas i diverse ärenden. SD måste ju först komma på plats – efter fullmäktiges val i december kom först två avsägelser och (delvis otillåtna) nomineringar som senare följdes av att alla ändringar återtogs.

Nu vet vi också hur turerna går med Vänsterpartiets motion från 2012 som avsåg möjligheten att det kan förekomma öppna nämndssammanträden. Allt tycktes ju klart när kommunstyrelsens nya ordförande, Marie Dahlin, S, bromsade med ett ge uppdrag om ytterligare en utredning. Vi kunde inte låta bli att skämta om detta. Förmodligen reagerade någon på kommunkansliet också och undrade. Så nu har Marie Dahlin skrivit ett utredningsdirektiv som avslutas med att den politiska behandlingen av utredningens resultat skall ske 1 april.

Ett annat initiativ från Vänsterpartiet var förslaget om att det skall ske en rapportering från kommunstyrelsen i direkt anslutning till sammanträdet. Och så blir det nu också, även om det kom ett litet hinder på vägen vid premiären. Kommunstyrelsen möts i morgon onsdag, just då ligger kommunens hemsida nere, varpå rapportering försenas till dagen därpå.

dagordningen för kommunstyrelsen står olika val – till kommunstyrelsens arbetsutskott och till en rad andra organ. Här syns det tydligt att de ”stora” partierna (som inte finns i Vänersborg) ersätts av två stora minoriteter: S+C+MP med 22 av 51 ledamöter i fullmäktige och M+FP+KD med 15 ledamöter. Dessa två grupperingar tar i morgon rubbet av allt som kommunstyrelsen har att erbjuda, för de andra tre partierna finns inget kvar. Det är så det fungerar.

I övrigt handlar det om fyra ärenden med anknytning till ”internkontrollen”, något som brukar klubbas utan diskussion. Så kommer det dock inte att vara i morgon.

Kopiera länk