Socialnämnden

Först ut är socialnämnden

Ny mandatperiod, många nya ledamöter – men oftast samma rutin som alltid. Alla vill komma igång och för många kommer en serie utbildningstillfällen utöver ordinarie mötestider väl till pass. Det gäller ju att greppa nämndens ansvarsområde, lagstiftarens föreskrifter, fullmäktiges inriktningsmål, ”gamla” nämndens detaljbudget som gäller för första verksamhetsåret – och så får man bekanta sig med nya ”kompisar” i den nya nämnden och lära känna cheferna i förvaltningen.

Det råder ingen tvekan: Att ”extravalet” till riksdagen ställdes in välkomnas av alla som planerar aktiviteter under första kvartalet 2015, nu behöver ingen ta hänsyn till att lokala politiker är upptagna ”med annat”.

Socialnämnden brukar vara först på plan. Anledningen är att ett ”nytt” socialutskott omgående måste väljas, ett utskott som sammanträder så där två gånger per månad med en ärendelista som inte tål uppskov, nödvändiga beslut måste fattas såsom lagarna föreskriver: ”Socialutskottets uppgift är att handlägga personärenden i enlighet med socialnämndens delegationsordning.”

Socialnämnden sammanträder därför redan 12 januari. Man börjar med en ”erinran om tystnadsplikten” samt en presentationsrunda. Därefter börjar utbildningen med bl a ”offentlighet och sekretess”, förvaltningsrätt, kommunalrätt. Förvaltningschefen presenterar organisationen samt modellen med målstyrning, planerings- och uppföljningsprocessen, ekonomistyrning, m.m.

Och så väljer nämnden: representanter till kommunala pensionärsrådet, till kommunala handikapprådet, några uppdrag därtill – och så naturligtvis socialutskottet.

Mandatperioden 2010-2014 utgjordes utskottet av två socialdemokrater, en folkpartist och en kristdemokrat samt en representant för Vänsterpartiet. Det kunde ha varit en socialdemokrat och två vänsterpartister. V hade valteknisk samverkan med två partier och därmed samma styrka som S. Det löste Vänersborgs socialdemokrater med ett beprövat förfarande. Så här står det i protokollet från 2010: ”Det konstaterades då att gruppbeteckningen ”M-S-KD-FP-C” erhållit 9 röster och gruppbeteckningen ”V-MP-VFP” erhållit 4 röster.” Socialdemokraterna förlöstes av en spontan valteknisk valsamverkan.

2014 kommer ingen representant från Vänsterpartiet att väljas till socialutskottet. I och för sig har Vänsterpartiet nu samma ”styrka” som den borgerliga gruppen när det gäller den femte och sista platsen. Men Vänsterpartiets två ledamöter skulle ha behövt biträde av någon annan ledamot i socialnämnden för att begära röstning enligt lagen om proportionellt valsätt.

Nästa sammanträde i socialnämnden sker sedan i slutet av januari, på ”månadens sista torsdag” som är den normala mötesdagen för socialnämnden. Då senast har väl alla 13 ledamöter och deras ersättare läst sig in på förvaltningens verksamhetsplan. Här beskrivs på ett föredömligt sätt vad förvaltningen arbetar med – och vad nämnden till viss del bestämmer över.

För nya ledamöter väntar alltså mycket nytt, mycket inläsning, många frågor, många sammanträden.

För somliga extra mycket, här är almanackan för en ledamot som under mandatperioden 2010-2014 högljutt och upprepade gånger i kommunfullmäktige klagade över att inte vara insatt eftersom han inte fick vara med på nämndernas sammanträden. Nu blir det nya tider, nu ser ledamotens almanacka ut så här:

Måndag 12 januari Socialnämnden

Måndag 19 januari Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Onsdag 21 januari Kommunstyrelsen

Måndag 26 januari Kultur- och fritidsnämnden

Tisdag 27 januari Kunskapsförbundet Väst

Torsdag 29 januari Socialnämnden

Det är väl tur för Kurt Karlsson (SD) att han hinner andas innan han bänkar sig på sin ledamotsplats i Västra Götalands regionfullmäktige tisdag 3 februari.

Dela den här sidan:

Kopiera länk