Motion

Är öppenhet önskvärd?

I juni 2014 fattade kommunfullmäktige ett enhälligt beslut med följande lydelse:

”Kommunfullmäktige beslutar anta ”Regler för öppna sammanträden” att gälla under en försöksperiod från 2015-01-01 till 2016-06-30. Efter ett år av försöksperioden ska verksamheten utvärderas och rapport  ska presenteras för kommunfullmäktige senast i mars 2016. Kommunfullmäktige har därefter att eventuellt åter ta upp frågan”.

Är det nu fritt fram att bevista kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden? Inte alls, det återstår beslut i kommunstyrelsen och i varje enskild nämnd. Förra mandatperiodens beslut öppnar bara möjligheten. Nu ankommer det på politikerna i ”nya” kommunstyrelsen och de ”nya” nämnderna att gå från ord till handling genom nästa beslut.

På flera håll var det ju inte helt tydliga signaler om gillandet. Men Vänsterpartiets motion från 2012 har alltså nu i början av 2015 äntligen kommit fram till ett avgörande. Nu kan, om kommunstyrelsen vill detta och varje nämnd för sina egna sammanträden också fattar ett eget positivt beslut, allmänheten i begränsad omfattning få tillträde till möten där mängder av frågor avgörs.

Här ännu en gång motionen och därefter samtliga beslut från aktuella nämnder:

Kommunstyrelsen

Barn- och ungdomsnämnden (har blivit barn- och utbildningsnämnden)

Byggnadsnämnden

Kulturnämnden (har blivit kultur- och fritidsnämnden)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Vi återkommer här på hemsidan framåt mars och berättar om det har blivit ”grönt ljus” överallt eller om någon nämnd har ångrat sig och vill fortsätta arbeta med slutna sammanträden bakom stängda dörrar.

Dela den här sidan:

Kopiera länk