Vänersborg

”Nu har vi nått en överenskommelse”

(NEJ, DET GÄLLER INTE SAMTALENS UTGÅNG I STOCKHOLM, DET FÅR KOMMENTERAS AV ANDRA).

Från 1 januari är det Marie Dahlin (S) som blir ordförande i kommunstyrelsen i Vänersborg. Hon byter således plats med Gunnar Lidell (M) som nu får samma roll som Marie innehade den gångna mandatperioden: 1:e vice-ordförande och ledare för ”oppositionen”.

Som talesperson för (S) efterlyste Marie Dahlin i budgetarbete 2014 en politisk avsiktsförklaring av den tidigare kommunledningen M+FP+KD. Samma sak begärde också Vänsterpartiet, vi ville se en ”regeringsförklaring” i början av mandatperioden 2010. En sådan kom dock aldrig, det borgerliga minoritetsstyret hankade sig fram, allt som oftast med passivt stöd från just Socialdemokraterna.

Nu stundar nya tider och Vänersborg inväntar samarbetspartiernas förklaring vad som ska prioriteras de kommande åren. Socialdemokraternas hemsida i Vänersborg är inte direkt klargörande. Här blandas friskt under rubriken ”Tre regeringspartier”:

Nu har vi nått en överenskommelse med Centerpartiet, och Miljöpartiet om att styra Vänersborgs kommun tillsammans under fyra år.”

”Vi kommer att jobba i tre steg: En överenskommelse om att styra tillsammans – Politisk överenskommelse – Fördelning av politiska poster.”

Nu är stegen klara ….

Skönt, nu är det klart – men vad gäller? ”Politiska poster” fördelades i början av december, MP med sina fyra mandat i fullmäktige fick ingen kommunalrådspost utan som tröst två ordförandeposter, i miljö- och hälsoskyddsnämnden och i den nybildade kultur- och fritidsnämnden. Centerpartiet, också med fyra mandat, erhöll platsen som 2:a vice-ordförande i kommunstyrelsen och ordförandeposten i barn- och utbildningsnämnden. Socialdemokraterna delade med sig, det får erkännas, men man har ju en lång väg kvar innan man kommer upp i samma styrka som fanns innan Arena-fadäsen ruinerade allt.

Men vad vet vi andra, vilken regeringsförklaring har Vänersborg fått höra eller läsa? Gäller valprogrammet från (S)? Har MP övergett hela sitt program eller bara några delar? Vad utmärker Centerpartiets ideologi och politik i Vänersborg, förblir C helt oberört av det som gäller på riksplanet? För visst är det så att Annie Lööf fortfarande håller fast vid att S+MP är av ”ondo”?

Nu får vi vänta på att Marie Dahlin kommer ihåg sin egen tanke: Den som vill ”regera” borde lägga en ”förklaring”. Då vet vi alla vad som gäller och onödigt käbbel kan undvikas. Vettiga prioriteringar med rätt målsättning och godtagbar resurstilldelning bör väl kunna bifallas rakt av. Oppositionspartierna kan ta fram alternativa idéer för bättre lösningar där sådana behövs. Ett klargörande från Marie Dahlin borde ligga i allas intresse.

Fullmäktige sammanträder inte före 25 februari. Behöver vi vänta så länge?

Dela den här sidan:

Kopiera länk