Bostadsförsörjning

Det blir en del om bostäder – och brist på bostäder

Kommunfullmäktige biföll i veckan en motion från Vänsterpartiet om ”Riktlinjer för kommunens bostadsförsörjningsprogram”. Från talarstolen kom bifall och ett insiktsfullt erkännande från avgående kommunalrådet Gunnar Lidell (M) och tillträdande kommunledningen (S). Nu finns förväntningar! Låt det ske något! Ingen långbänk igen …

Fast det finns orosmoln på annat håll. Budgetpropositionen innehöll många kloka tankar och det fanns även siffror – ett flertal viktiga anslagsposter lovade gott. Men det föll platt på marken den 3 december. Nu gäller det att sopa upp och se vad som är kvar och vad som kan återställas och förhoppningsvis landa i kloka riksdagsbeslut efter extravalet.

Ett dokument visar tydligt hur riksdagsarbetet nu hankar sig fram. Det är Civilutskottets betänkande 2014/15:CU1 ”Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik”. För Vänsterpartiets del är det ledamoten Nooshi Dadgostar som skrev två reservationer, den ena om”Investeringsstöd för bostadsbyggande”, den andra om ”Bostadspolitiskt mål”. (Här länken till båda.)

Betänkandets inledning redovisar hur allt behöver göras om för nu gäller alliansens budgetförslag. Och det gillar förstås inte Sverigedemokraterna. Läs deras särskilda yttrande (Roger Hedlund (SD) och Mikael Eskilandersson (SD)), vilket makalöst hyckleri.

Men det finns mer att läsa för den som vill vara med i debatten om bostadsförsörjningen.  SCB ger oss mycket bakgrundsinformation: ”Statistik och tjänster om boendet 2/2014”, nyhetsbrevet  damp ner i paddan vid lämpligt tillfälle.

Dela den här sidan:

Kopiera länk