3 december

Viktiga frågor väntar på lösningar

Kommunfullmäktige sista sammanträde för 2014 ligger bakom oss. Osäkerheten om vad som kunde hända gjorde att mötet började 09:00 på förmiddagen. Men allt gick som på räls.

Samtliga val genomfördes enligt valberedningens förslag. Kring femtonde och sista platsen blev det lottning mellan M-gruppen och SD. Sverigedemokraterna fick sin andra plats, gruppen M-FP-KD stannar vid 4. ”Kommunledningen” S+C+MP har 7 av 15 platser, Vänsterpartiet resterande 2 platser. På liknande sätt har den styrande minoriteten i samtliga nämnder och styrelser alltid en plats mindre än oppositionen.

Ärendelistan innehöll tre aktuella frågeställningar för Vänersborgs kommun: Hur tillgodoser vi Kunskapsförbundets (Vänersborg-Trollhättan) skriande behov av att resurser tillskjuts för att garantera en solid utbildningsverksamhet med god och bättre kvalitet? Hur hanterar vi bostadsförsörjningen för flera olika grupper som väntar på att kommunen ”kommer loss”? Hur ger vi innehåll till våra avtal med migrationsverket om mottagningen av asylsökande som har erhållit besked om permanent uppehållstillstånd? De flesta partier säger sig ”vilja mycket” och nu får vi ställa de rätta frågorna för att se om det stannar vid fina ord från talarstolen eller om det följs upp av beslut om konkreta steg i rätt riktning.

Det blev många steg till talarstolen för Sverigedemokraternas gruppledare. Den förra mandatperioden var han tämligen ensam, men nu har hans grupp vuxit till sex ledamöter. Den stora frågan är hur länge gruppen står ut med honom. Rimligen borde det vara så att även SD som parti har vissa förväntningar på sina talespersoner. Vi noterar i varje fall allt som sägs från Sverigedemokraternas representanter. När det gäller punkterna vuxenutbildning och bostadsförsörjning vill våra lokala Sverigedemokrater inte förstå att deras riksdagsgrupp slog undan grunden för en bättre och nödvändig samverkan mellan kommunal vilja och statlig resursförstärkning.

Det är vår uppgift att informera om sambandet. Det behöver inte bli tjatigt, det borde kunna vara möjligt. Vi gör det i fullmäktigesalen, men vi gör det också på stan. Nu på Lucia-lördagen 13 december, på gågatan i Vänersborg, är det samling i vår egen lokal klockan 10:00 och därefter utdelning av flygblad. På med den röda jackan, vi trotsar kylan!

affisch 13 dec

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk