Budget 2015

En sak i taget …

Nu vet vi – det blir nyval 22 mars 2015. Lite mindre lediga stunder kring jul och nyår för oss aktiva, lite mindre tid även för kommunpolitiken ett tag framöver, men visst känns det bra att tackla nya utmaningar. Medlemsantalet har stigit överallt, i riket, i Västra Götaland, här i Vänersborg. På ett halvt år, innan och efter valrörelsen, växte vi med tjugo nya medlemmar. En del med ungdomlig nyfikenhet och mycket entusiasm, men även flera äldre med mycket erfarenhet. Sådant får man, när man har varit medlem hos Socialdemokraterna i en himla massa år och äntligen tagit steget.

Nu behövs alla för att få fram budskapet. Vänsterpartiet kommer nog inte heller efter valet i mars att bli del av en ny regering, men den korta perioden mellan 14 september och 3 december har visat att vår politik har betydelse. Vänsterpartiet hade ett huvudbudskap under hela 2014 och idag finns inte den minsta tanke på att tumma på kravet att skattepengar för välfärden ska hamna i verksamheten och inte fylla på privata vinstkonten hos riskkapitalister. Men utfallet blev ju bättre än vi vågade hoppas på. Vänsterpartiet pekade ut ett antal områden som hamnade högt i regeringens budgetproposition. S, MP och V var eniga kring: Äldreomsorgen, förlossningsvården, underhållsstödet, bidragsnormen och gratis läkemedel för barn, höjd sjuk- och aktivitetsersättning och höjd grundnivå i föräldraförsäkringen, höjt golv i a-kassan, stöd till kvinnojourer, lägre taxa i kulturskolan och höjt bostadstillägg till pensionärer.

Mycket tyder på att alla tre budgetförslag som lämnades från finansutskottet till kammaren denna 3 december är underlag för partiernas valprogram. Då finns det lite bättre tid för att på djupet granska och jämföra än som nu var fallet. Dessa miljoner och miljarder som slängdes på varandra blev till okontrollbara uppgifter, många som ville veta vad som var sanna och vad som var felaktiga påståenden hann inte med i debatterna, det blev en förvirrande rundgång.

För Vänsterpartiets del skulle det kännas rätt att punkt för punkt ta upp olika anslagsposter och visa vad S+MP-budgetpropositionen innebar, ställa denna mot allianspartiernas förslag och ta med Sverigedemokraternas siffror på samma område. Om Vänsterpartiet egentligen ville satsa mer eller mindre på enskilda anslag än det som framgår i regeringens budgetproposition, så bör också detta bli klarlagt. Visserligen är det varken lätt eller ens alltid möjligt att ”separera” enskilda punkter i komplexa välfärdssystem, men ett försök till en ärlig redovisning röner säkerligen uppskattning i väljarkåren. Det är viktigt att visa så konkret som möjligt vad som är syftet och vad som kan bli resultatet av olika budgetförslag. Det är ju absolut inte på det enkla sättet att alla bara har intresse för den egna plånboken. Fortfarande finns höga förväntningar på samhällets välfärdssystem: Våra bidrag till samhället och samhällets fördelning av tillgångar till grupper och enskilda skall vila på rättvis och solidarisk grund.

Låt oss göra en bra insats i den kommande valrörelsen, från idag och fram till valsöndagen 22 mars. Vi har inget att dölja, vi är ett öppet parti utan någon dold agenda. Det gäller här hemma i vår kommun, det gäller för Vänsterpartiet inför ett extraval till riksdagen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk