Budgetdebatten

Vad betyder lugnet?

Kommunfullmäktige har ett sista sammanträde innan årsskiftet onsdag 10 december. Klockan 18:00 brukar ordföranden inleda sammanträdet, men i år kallas ledamöterna till klockan 09:00 på morgonen. Mycket ovanligt! Kommunens kulturpristagare och kulturstipendiat brukar uppmärksammas av fullmäktige på decembermötet, på senare år kom utdelningen av det Pedagogiska priset till. Båda inslagen togs bort från fullmäktiges dagordning och bokades till andra tillfällen, se här och här.

Varför så tidigt, varför förändringarna? Alla partier och partigrupper förbereder decembermötets viktigaste punkt: Val av ledamöter till samtliga nämnder och styrelser för tiden 2015-2018. Det sker vart fjärde år och är egentligen ett rutinärende. Kommunens valberedning brukar ta ett fast grepp och presentera en samlad lista som fullmäktiges ledamöter godtar.

Valberedningen har hittills träffats en gång, nästa träff är bokad till den 3 december. Allting tycks kretsa kring den 3 december i år. På förmiddagen debatterar riksdagen Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU1, på eftermiddagen kommer omröstningen vars utgång tycks oförutsägbar. När valberedningen träffas i Vänersborg, visar det sig om det blir överraskningar eller om alla partier och partigrupper accepterar ”läget här hemma”.

Om så är fallet sker följande på fullmäktige: Den styrande minoriteten S+C+MP fördelar ordförandeposterna sinsemellan.  Men i nästan samtliga nämnder och styrelser möter den nyvalda ordförande en opposition som är större än den egna gruppen.  Partigruppen M+FP+KD delar upp posterna som vice ordförande. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna finns med nästan överallt. Vänsterpartiet nominerar ledamöter på sitt medlemsmöte måndag 1 december.

På medlemsmöten har detta scenario diskuterats livligt och kritiken lär inte vänta på sig. Det borde ha varit möjligt att förhandla fram ett starkare underlag för den kommande mandatperioden. Bättre kan ni!

Detta är förklaringen till ”klockan 09:00” och ”bort med festliga inslag”.  När kallelsen till kommunfullmäktige kommer ut, är det fortfarande ingen som kan vara säker på att det tilltänkta manuset håller.

3 december är en viktig dag, sedan får vi avvakta och se – både i Stockholm och i Vänersborg.

Dela den här sidan:

Kopiera länk