Budget 2015

Reservationer är viktiga

Det är något speciellt med reservationer. Oftast lyder reservationen ”till förmån för eget yrkande”, punkt, slut. En annan gång har det skett en votering och så anmäls ”reservation”. Fast det redan framgår av protokollet att …

Det är inte riktigt vårt sätt att se på en reservation. Kan hända är det vår position som oppositionsparti, det tredje partiet i storleksordning i kommunen och med i debatten i högsta grad. Men det är ju besluten som bestämmer skeendet från ”nu till nästa gång” – och det är sällan som våra förslag blir till beslut.

Vi ser våra reservationer mer som en dokumentation, den röda tråden i vårt arbete. Det finns nämligen en sak värd att nämna: Det som fanns i yrkandet förlorar visserligen, men reservationen beskriver konsekvensen av beslutet. Och det gör avtryck, det är svårt att komma förbi en bra argumentation. Så visst händer det att en reservation leder fram till ett vinnande beslut nästa gång. Då gör det inte så mycket om ”nästa gångens”vinnande förslag formuleras av någon annan som tänkte till och drog rätt slutsats. Huvudsaken att det blir rätt någon gång, eller hur?

Droppen som urholkar stenen …..

Läs vår reservation i anslutning till onsdagens budgetbeslut i kommunfullmäktige.

Dela den här sidan:

Kopiera länk